Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod bij onrust tussen buurtgenoten

De burgemeester van de gemeente Houten legt een vrouw een gebiedsverbod op voor de duur van drie maanden. Deze uitspraak geeft een duidelijk voorbeeld van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde en ernstige vrees voor herhaling.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Geluidsoverlast
  • Bedreiging
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

In de gemeente Urk heerste onrust tussen meerdere buurtgenoten. Over de Urker in deze zaak kwamen meerdere klachten binnen over geluidsoverlast, bedreigend gedrag en scheldpartijen. Ook had de man een hond van een agressief ras genomen, waarmee hij buurtgenoten intimideerde.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde een gebiedsverbod op voor zes weken. De eigen woning van de Urker viel hier ook onder. De burgemeester besloot hiertoe omdat de overlast grotendeels veroorzaakt werd vanuit deze woning, en hij verdere verstoring van de openbare orde wilde tegengaan.

Wat besloot de rechter?

Een uitgangspunt is dat een gebiedsverbod op grond van artikel 172a Gemeentewet niet mag leiden tot een inbreuk op het gezinsleven van de betrokkene. Omdat de Urker 6 weken lang geen toegang zou hebben tot zijn woning, was daar wel sprake van. De burgemeester had hier onvoldoende rekening mee gehouden. Ook gaf hij onvoldoende aan door welke gedragingen en op welke plaatsen herhaaldelijk de openbare orde was verstoord. Dit moet wel duidelijk worden omschreven omdat daaruit volgt of zo’n vergaande maatregel mag worden opgelegd. Het belang van de Urker om in zijn woning te kunnen verblijven was doorslaggevend. Het besluit van de burgemeester tot het opleggen van het gebiedsverbod werd om die reden geschorst.

Wat leert deze uitspraak ons?

Artikel 172a Gemeentewet is in beginsel niet geschreven om ervoor te zorgen dat iemand zijn eigen woning niet meer in kan. Gebeurt dit toch door het gebiedsverbod, dan zal de burgemeester zeer goed moeten motiveren welke gedragingen zo’n vergaande maatregel rechtvaardigen. Ook moet hij uitleggen waarom niet met een lichtere maatregel kan worden volstaan.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBMNE:2014:4861