Ga naar de inhoud

Gebieds-en groepsverbod voor overlastgevende jongeren

De burgemeester van Utrecht legde de minderjarige jongen een gebiedsverbod en een groepsverbod op. Deze uitspraak leert ons dat er tussen de bevoegdheid uit artikel 172a Gemeentewet, artikel 172 lid 3 Gemeentewet en de plaatselijke APV geen hiërarchie bestaat.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door jongeren
  • Alcoholgebruik
  • Geluidsoverlast
  • Gebiedsverbod
  • Groepsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een minderjarige jongen maakte deel uit van een groep die overlast veroorzaakte. Het ging om luidruchtig aanwezig zijn en rondhangen, lastigvallen van voorbijgangers, met scooters op plaatsen rijden waar dat niet mag, zich ophouden op plaatsen waar dat verboden is en gedrag vertonen dat in de openbare ruimte tot ruzie leidt. Ook waren leden van de groep onder invloed van alcohol in de openbare ruimte en was er sprake van een vechtpartij.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Utrecht legde de minderjarige jongen een gebiedsverbod en een groepsverbod op met toepassing van artikel 172a Gemeentewet.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat er herhaaldelijk sprake was van verstoring van de openbare orde. Daar was de minderjarige jongen keer op keer betrokken bij geweest. Ook had hij bij herhaling een actieve rol gespeeld in de openbare ordeverstoring. Er was voldaan aan de voorwaarden van artikel 172a Gemeentewet en aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De burgemeester hoefde geen lichtere maatregel op te leggen. Het besluit tot het nemen van een maatregel op grond van artikel 172a Gemeentewet bleef in stand.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak leert ons dat er tussen de bevoegdheid uit artikel 172a Gemeentewet, artikel 172 lid 3 Gemeentewet en de plaatselijke APV geen hiërarchie bestaat. De bevoegdheden kunnen daarom los van elkaar worden gebruikt. Daarnaast mag de burgemeester een bevel opleggen aan iemand die herhaaldelijk de openbare orde heeft verstoord, ongeacht of deze persoon de leider van de groep was.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ5186