Ga naar de inhoud

De burgemeester kan een verstreken gebiedsverbod niet verlengen

De burgemeester van Someren verlengde een eerste gebiedsverbod met drie maanden. Uit de uitspraak blijkt dat een gebiedsverbod dat is verlopen, niet meer kan worden verlengd.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Verlenging gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

De burgemeester van Someren legde een gebiedsverbod op aan een man. Nadat dit gebiedsverbod afliep, verlengde hij dit met drie maanden. Uit de uitspraak blijkt niet welke openbare orde verstoringen in eerste instantie hebben plaatsgevonden.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester verlengde het eerste gebiedsverbod met drie maanden met toepassing van artikel 172a lid 6 Gemeentewet.

Wat besloot de rechter?

Het besluit tot verlenging kon niet in stand blijven. Op het moment dat de burgemeester het gebiedsverbod wilde verlengen, was dat verbod al verlopen. De rechter vond dat het gebiedsverbod en de verlenging vernietigd moesten worden.

Wat leert deze uitspraak ons?

Een gebiedsverbod dat is verlopen, kan niet meer worden verlengd. De burgemeester was niet bevoegd om het eerste gebiedsverbod, dat tijdens het eerste besluit niet meer gold, te verlengen. Het is niet zo dat art. 172 lid 6 aanhef en onder a Gemeentewet hier een grondslag voor biedt. 

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBOBR:2018:4649