Ga naar de inhoud

Leerlingbemiddeling

Leerlingbemiddeling is een aanpak voor scholen waarbij leerlingen als onpartijdige bemiddelaars conflicten oplossen. Deze aanpak vergroot de sociale veiligheid op school en bevordert zowel de zelfredzaamheid als de sociale vaardigheden van leerlingen.

Leerlingbemiddelaars zoeken oplossing

Leerlingbemiddelaars stellen ruziemakers niet alleen gerichte vragen over het conflict, maar ook over gedachten en gevoelens van de leerling. Uiteindelijk wordt er een oplossing gekozen waar iedereen achterstaat. Deze oplossing wordt vastgelegd en ondertekend.

Conflicten die zich lenen voor leerlingbemiddeling liggen op het gebied van relaties (verkering en ‘afgepakte’ vriendjes), roddelen, buitensluiten, vernieling en bekladding, vechtpartijen en vooroordelen in bijvoorbeeld cultuur, achtergrond en geaardheid. Conflicten die zich niet lenen voor leerlingbemiddeling zijn feiten waarbij de wet is overtreden. Ook bij ernstige geweldconflicten of bij vermoeden van structureel pesten is leerlingbemiddeling niet de juiste methode.

Stappenplan leerlingbemiddeling

Het ‘Handboek Leerlingbemiddeling, het instrument in de praktijk’ (2010) bevat een overzichtelijk en uitgewerkt stappenplan dat kan worden gebruikt als leidraad om op een school leerlingbemiddeling in te voeren. Deze aanpak is getoetst op vier scholen. In ‘Leerlingbemiddeling: Een beschrijving van vier praktijkvoorbeelden‘ is te lezen hoe op scholen leerlingbemiddeling is opgezet en geïmplementeerd. De inzichten en ervaringen uit deze pilots zijn gebruikt om de methodiek aan te scherpen.

Met de checklist ‘Kwaliteitscriteria Leerlingbemiddeling‘ kunnen scholen nagaan of aan noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan zodat een succesvolle invoering van leerlingbemiddeling niets in de weg staat.

Meer informatie over leerlingbemiddeling

Meer informatie over leerlingbemiddeling is te vinden in de CCV-infosheet ‘De kracht van leerlingbemiddeling‘. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Frannie Herder.