Ga naar de inhoud

Jongerenbuurtbemiddeling

Jongerenbuurtbemiddeling is een aanpak waarbij jonge vrijwilligers bemiddelen bij conflicten in de buurt. Dit kunnen conflicten zijn tussen jongeren onderling, maar ook tussen jongeren en volwassenen. De aanpak vergroot de sociale veiligheid en bevordert zowel de zelfredzaamheid als de sociale vaardigheden van jongeren.

Jongerenbuurtbemiddelaars slaan juiste toon aan

De kracht van jongerenbuurtbemiddeling is dat jongeren optreden als bemiddelaars. Dit alleen al levert een bijdrage aan de oplossing van het conflict. Jongeren hebben de juiste toon tegenover andere jongeren. De kans is daardoor groter dat ze willen meedoen aan een bemiddeling. Maar ook volwassenen krijgen een meer volwaardig beeld van jongeren als ze in contact komen met jonge vrijwilligers die betrokken zijn bij hun eigen buurt. Jongerenbuurtbemiddeling legt geen dossier aan. Na afloop van een gesprek beslissen de deelnemers zelf of de afspraken op papier worden gezet.

Zet bemiddelaars in bij kleine conflicten

Jongerenbuurtbemiddeling is inzetbaar bij overlast en bij kleine, beginnende conflicten. Bijvoorbeeld als jongeren op een pleintje hangen en de omwonenden daarover klagen, of als bewoners zich geïntimideerd voelen door een groepje hangjongeren. Jongerenbemiddeling zorgt ervoor dat jongeren en buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan, samen naar een oplossing zoeken en daar afspraken over maken.

Natuurlijk moeten de oudere bewoners wel bereid zijn om jongeren serieus te nemen en het gesprek willen of durven aangaan. 

Groepsbemiddeling bij complexe conflicten

Jongerenbemiddeling is niet inzetbaar bij grote conflicten tussen meerdere buurt- of jongerengroepen of bij langer lopende of complexe conflicten. Daarvoor kan beter groepsbemiddeling worden ingezet. Ook als betrokkenen fysiek, psychisch en/of sociaal niet in staat zijn tot communiceren door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik, is jongerenbuurtbemiddeling niet inzetbaar.

Jongerenbuurtbemiddeling kan worden opgestart door het jongerenwerk van de welzijnsorganisatie, bij voorkeur in samenwerking met buurtbemiddeling.

Stappenplan jongerenbuurtbemiddeling

Het Stappenplan jongerenbuurtbemiddeling van het CCV helpt partijen die aan de slag willen met jongerenbuurtbemiddeling. Het geeft inzicht in de verschillende fasen die moeten worden doorlopen om het op succesvolle wijze op te zetten. Bij elke fase worden handvatten aangereikt.

Trainingen jongerenbuurtbemiddeling

Hoe werkt jongerenbuurtbemiddeling? Bekijk de film

In samenwerking met jongerenbemiddeling in Purmerend maakte het CCV een korte film over de aanpak jongerenbuurtbemiddeling. Het geeft een goed beeld hoe de aanpak eruit kan zien en in zijn werk gaat.

Jongerenbuurtbemiddeling in de praktijk

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Frannie Herder.