Ga naar de inhoud

Aanpak autokraak Utrecht steunt op 4 pijlers

De gemeente Utrecht deelt concrete tips om autokraak in jouw gemeente aan te pakken.

Campagne voorkom autokraak: bord bij supermarkt.

De gemeente Utrecht deelt concrete tips om autokraak in jouw gemeente aan te pakken. De meest opvallende? Analyseer het effect van je maatregelen. Zijn ze niet effectief? Wees niet bang ze stop te zetten en investeer in andere maatregelen. David de Kramer, Jeroen van der Linde en Agnes Cornelissens schoven virtueel bij het CCV aan tafel om hun Utrechtse aanpak toe te lichten.  

4 pijlers in actieplan autokraak 

“Als gemeente wilden wij autokraak zo compleet, en daardoor zo breed mogelijk aanpakken. Daar ging analysewerk en literatuurstudies aan vooraf. Zo ontstond ons meerjarenactieplan dat op 4 pijlers steunt”, legt David uit: 

4 Pijlers

Automobilisten zien hun auto vaak als een kluis. Ze verstoppen nieuwe devices, zoals laptops, in de achterbak. Jeroen: “De gebruiker is onwetend of te nalatig, te makkelijk. Ze zijn in de veronderstelling dat als het niet zichtbaar is, het ook niet gejat kan worden.” Een verkeerde gedachte, want dieven pikken met signalen de apparatuur in je auto op. De autobezitter doet er dus beter aan om zijn devices mee te nemen.

 • Conclusie: de automobilist is onwetend en gemakzuchtig
 • Aanpak: inzet van nieuw campagnemateriaal
  De herkenbare oranje elementen uit de huisstijl van de landelijke campagne ‘Voorkom autokraak’ komen terug in het nieuwe materiaal dat de gemeente Utrecht heeft ontwikkeld: waardevolle devices lichten oranje op. De denkwolkjes boven de automobilist tonen ‘Kan wel even, ziet niemand’ en vervolgens wordt het device in de auto verstopt. Daarna komt de autokraker in beeld. Met een apparaat ‘vangt’ hij het signaal van het device en pleegt vervolgens de kraak.
 • Uitrol: via social media zijn deze video’s uitgerold. In diezelfde lijn werden posters en borden ontworpen. De posters komen in parkeergarages en op andere hotspots te hangen. Om kosten te besparen, acteren collega’s van de gemeente Utrecht in het nieuwe materiaal.
Banner van de gemeente Utrecht waar de waardevolle devices oplichten.

Deze pijler splitst zich op in 2 onderdelen. Toezicht in de vorm van camerabeveiliging en flexibel toezicht voor specifieke hotspots. David: “Het aantal inbraken lag hoger in parkeergarages zonder cameratoezicht dan bij garages met camerabeveiliging.”

 • Conclusie: cameratoezicht in parkeergarages vermindert het aantal autokraken
 • Aanpak: om de tafel met parkeergarages voor meer cameratoezicht en Toezicht & Handhaving inzetten om te surveilleren op hotspots

“Door het nemen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte en parkeergarages proberen we autobezitters te attenderen op risico’s op autokraak en tegelijk voor autokrakers de plek zo onaantrekkelijk mogelijk te maken”, aldus David.

Wijkschouwen

Zo kwamen er schouwen binnen de 10 wijken van Utrecht. Daar wordt specifiek gekeken welke hotspots er zijn en hoe het gesteld is met verlichting, sociaal toezicht en bomen of bosjes die het zicht blokkeren. Vervolgens wordt er gekeken wat daarin veranderd kan worden. Agnes: “Soms passen we het verlichtingsniveau bijvoorbeeld aan of we zorgen dat struiken die het zicht op een parkeerterrein ontnemen, gesnoeid worden.”

Borden, bestickering, stoeptegels

Jeroen: “We hebben in het verleden op de hotspots allerlei markeringen geplaatst: stoeptegels, nieuwe borden en bestickering. Bij diverse hotspots onderzochten we of de mensen de nieuwe maatregelen wel hadden gezien. Wat bleek? Ze zagen geen verschil tussen de oude of nieuwe campagne-uitingen. Überhaupt zagen ze waarschuwingen over het hoofd. Daarom zijn we er gelijk mee gestopt. Het was een flinke investering, maar we willen onze energie, tijd en geld beter investeren in maatregelen die wél werken.”

Utrecht beïnvloedt haar automobilisten op het moment vóórdat zij een winkel in gaan (winkelcentrum Rokade).

Pas op voor vervuiling met borden

Teveel fysieke maatregelen kunnen tot vervuiling van de wijk leiden. Jeroen: “Als er meer dan 40 borden hangen, dan vervuilt je omgeving.” Dat klinkt aannemelijk: hoe meer er wordt opgehangen, hoe minder het nog opvalt. De oplossing? Agnes: “We plaatsen borden en posters heel gericht, bijvoorbeeld op de zicht- en looplijnen in een parkeergarages. En we werken meer met tijdelijke aanduidingen en zetten borden daar op plekken waar mensen er open voor staan.” David vervolgt: “We zetten bijvoorbeeld tijdelijke lichtborden die we 1-2 weken laten staan. Daarna neemt hun waarde, relevantie en dus kracht af.”

Psychologische bril

Kijk door een psychologische bril naar je communicatieuitingen, luidt het advies van de gemeente Utrecht. “Zo zijn we bijvoorbeeld op een hotspot automobilisten gaan volgen op het moment dat ze beïnvloedbaar zijn. Van het moment ze uit de auto stappen (daarvoor zijn ze bezig met een parkeerplek vinden) tot de winkel waar ze heen gingen. Wat bleek? Ze keken voornamelijk naar de grond, naar een prullenbak en naar het winkelwagenuitgiftepunt. Op die plekken hebben we dus stoeptegels, stickers en borden geplaatst,” vertelt Agnes.

 • Conclusie:

  analyseer hotspots goed en pas daarop je maatregelen aan. En evalueer je maatregelen. Werkt het niet? Wees niet bang het stop te zetten. Investeer liever in maatregelen die wel effect hebben.

 • Uitrol:
   zet tijdelijke maatregelen van maximaal 2 weken in. En analyseer op welk moment automobilisten ontvankelijk zijn voor waarschuwingen.

De gemeente helpt de politie in deze pijler door lokauto’s in te zetten. Maar ook door inzet van het Digitaal Opkopersloket. “Dit is een middel om het opsporen van gestolen apparatuur en auto-onderdelen te vergemakkelijken en tegelijkertijd de helingmarkt te verstoren”, verduidelijkt Jeroen.

Literatuur en analyse 

Literatuurstudie is zeer aan te bevelen, drukt David ons op het hard. “Autokraak is een wereldwijd delict en kent daardoor wereldwijde onderzoeken.” Agnes vult aan: “Naast literatuur en onderzoeken, is een lokale analyse op hotspots enorm waardevol. Dan weet je waar je je op moet gaan richten.” Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:  

 • Hangen de borden goed?  
 • Zien de mensen de geplakte stickers? 
 • Lezen ze de tekst van een lichtwagen wel?  
 • Lees hier diverse relevante literatuur over autokraak.  

Tips aanpak autokraak van de gemeente Utrecht 

 1. Werk met tijdelijke signaalborden. Permanente uitingen gaan op in de omgeving en kunnen daardoor hun waarde en effect verliezen. 
 2. Stop met maatregelen die geen effect hebben. Investeer juist in maatregelen die wel effectief zijn. 
 3. Vervuil de omgeving niet met teveel borden. Kies de belangrijkste uit en haal de rest weg. 
 4. Kijk door een psychologische bril naar je communicatieuitingen. Op welke momenten kun je het gedrag van de automobilist beïnvloeden?  
 5. Gebruik het nieuwe campagnemateriaal van de gemeente Utrecht in jouw gemeente (zie hieronder). Het materiaal is logovrij en mag landelijk verspreid worden.  

Download video’s en ander campagnemateriaal 

Wil je de campagnematerialen van de gemeente Utrecht in jouw gemeente inzetten? Dat kan en mag! Het materiaal is opgemaakt zonder gemeentelogo en kan dus landelijk verspreid worden.  

Gerelateerd