Ga naar de inhoud

Hotels en vakantieparken

In hotels en vakantieparken komen klanten van diverse pluimage: in hun vrije tijd en zakelijk. Helaas zijn er ook klanten die een hotel of vakantiepark gebruiken als plek voor uitbuiting. Er is dan sprake van mensenhandel.

Paspoorten vastgehouden door 1 persoon alsof ze ingenomen worden.

Signalen opvangen

Als receptionist, beveiliger, medewerker technische dienst of medewerker housekeeping kun je door jouw functie signalen van mensenhandel opvangen en doorgeven. Daardoor kunnen slachtoffers van mensenhandel worden geholpen en daders worden aangepakt. 

Fragment uit de e-learning signalering mensenhandel waarbij er een man aan de balie van een hotel staat.

Wat moet de manager doen? Hiervoor heeft Defence for Children een flyer voor managers ontwikkeld met een stappenplan om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan.

Kies de e-learning die past bij jouw functie

Voor medewerkers van hotels en vakantieparken zijn er e-learnings signalering seksuele uitbuiting gemaakt voor de volgende functies:

Ook is er een aparte e-learning voor de signalering van arbeidsuitbuiting op vakantieparken.

De e-learnings zijn gemaakt door Defence for Children – ECPAT. Heb je vragen over deze e-learnings of over het signaleren van mensenhandel in hotels of op vakantieparken? Neem dan contact op met Defence for Children – ECPAT: c.verheijen@defenceforchildren-ecpat.nl of 071 516 09 80. 

Logo Defence for Children en Ecpat