Ga naar de inhoud

Wonen in ander huis is niet onaanvaardbaar

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1193

De burgemeester heeft de gezondheidsverklaring van de moeder en zoon voldoende betrokken in zijn besluitvorming. Uit de verklaring van de huisarts is niet gebleken dat wonen in een ander huis onaanvaardbaar is.