Ga naar de inhoud

Sluiting coffeeshop wegens verkoop aan minderjarigen

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 26 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2049

De burgemeester sluit een coffeeshop na de melding van een moeder over de verkoop van softdrugs aan haar minderjarige kind. Naar aanleiding van de melding hebben toezichthouders inzage verzocht in de camerabeelden van de coffeeshop. Hieruit bleek dat de coffeeshop toegang heeft verleend aan een minderjarige, zonder dat de identiteit van deze persoon is gecontroleerd. Aan de minderjarige zijn ook softdrugs verkocht. Dat de coffeeshop na de overtreding is overgegaan tot het controleren van de ID-bewijzen van iedere bezoeker via een ID-scanner is geen bijzondere omstandigheid die maakt dat de noodzaak tot sluiting niet meer bestaat.