Ga naar de inhoud

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912

Indien belanghebbende geen enkele betrokkenheid had bij de overtreding, kan dit (afzonderlijk of tezamen met andere omstandigheden) ertoe leiden dat de burgemeester niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken