Ga naar de inhoud

Ontbinding huurovereenkomst en plaatsing zwarte lijst geen bijzondere omstandigheid

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1149

Ontbinding van de huurovereenkomst en plaatsing op een zwarte lijst zijn geen bijzondere omstandigheden die de sluiting van de woning onevenredig maken.