Ga naar de inhoud

Het onderscheid in sluitingsbeleid tussen particuliere verhuurders en woningcorporaties is niet onrechtmatig

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2704

Een particulier verhuurbedrijf heeft door zelf uitgevoerde controles in een woning een hennepkwekerij van 2 maanden oud ontdekt, nog voordat er was geoogst. Het verhuurbedrijf heeft de huurovereenkomst ontbonden en de politie ingeschakeld. De burgemeester besluit de woning voor 3 maanden te sluiten. Het verhuurbedrijf betoogt dat er sprake is van ongelijke behandeling, omdat een woning van een woningcorporatie in eenzelfde situatie niet wordt gesloten.

De Afdeling oordeelt echter dat het gemaakte onderscheid tussen particuliere verhuurders en woningcorporaties niet onrechtmatig is. Een woningcorporatie heeft als kerntaak de huisvesting van mensen die moeite hebben met het vinden van een passende en betaalbare woning. Daar komt bij dat in het wooncomplex meerdere malen drugs zijn aangetroffen, waardoor de signaalfunctie van de sluiting zwaarder weegt.