Ga naar de inhoud

Het belang van invordering last onder dwangsom weegt zwaar

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1224

In een koopwoning ontdekt de politie 296 gram henneptoppen. Dit is de tweede overtreding in twee jaar tijd. Een jaar eerder werd een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen met 34 hennepplanten en 20,7 gram hennep. Er was daarnaast sprake van diefstal van energie. Naar aanleiding van de tweede overtreding besluit de burgemeester van Almere een last onder dwangsom van 50.000 euro op te leggen en daarnaast om de eerder opgelegde dwangsom van 25.000 euro in te vorderen. De burgemeester besluit tevens dat de woning voor 3 maanden wordt gesloten bij herhaling van de overtreding. De eigenaar van de woning woont samen met zijn 2 zonen in de woning. Hij betoogt dat de burgemeester niet bevoegd is om de eerder opgelegde dwangsom in te vorderen. De Afdeling oordeelt echter dat aan het belang van invordering zwaarwegend gewicht moet worden gehangen; slechts in bijzondere gevallen kan van invordering worden afgezien. De Afdeling overweegt eveneens dat de burgemeester in beginsel geen rekening hoeft te houden met de financiële draagkracht van de overtreder.