Ga naar de inhoud

Drugs waren bestemd voor 1 coffeeshophouder

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 15 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:799

De Afdeling oordeelt dat de noodzaak om de woning te sluiten relatief beperkt is. De aangetroffen drugs waren slechts bestemd voor verkoop aan één coffeeshophouder. Er waren geen meldingen van overlast of feitelijke drugshandel. Daarnaast lijkt er in slechts beperkte mate sprake te zijn geweest van ‘loop’ naar de woning.