Ga naar de inhoud

De aanwezigheid van meer dan 30 gram softdrugs is een ernstig geval

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:294

De aanwezigheid van meer dan 30 gram softdrugs levert een ernstig geval op, waardoor de burgemeester niet hoeft te volstaan met het geven van een waarschuwing.