Ga naar de inhoud

Fraude

Fraude is een breed begrip en kent veel verschillende vormen die zowel online als offline kunnen voorkomen. Er is bij fraude altijd sprake van opzettelijk bedrog en een benadeelde.

Geld. Ter illustratie van het CCV-dossier Fraude.

Zaken worden door de fraudeur anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn, met als doel onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Omdat fraude veel vormen kent, kunnen slachtoffers zowel mensen als bedrijven of de overheid zijn.

Horizontale fraude versus verticale fraude

Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale fraude en verticale fraude. Deze verdeling is gebaseerd op de slachtoffergroep.

  • Bij horizontale fraude zijn burgers, bedrijven of instellingen het slachtoffer
  • Bij verticale fraude is de overheid het slachtoffer

Horizontale fraude

Een voorbeeld van horizontale fraude is hypotheekfraude: de fraudeur is oneerlijk geweest over zijn werksituatie naar een financiële instelling. Bijvoorbeeld door een hoger salaris op te geven, een loonstrook of een werkgeversverklaring te vervalsen om zo onrechtmatig een (hogere) financiering te ontvangen.

Verticale fraude

Een voorbeeld van verticale fraude is bijstandsfraude: de fraudeur is oneerlijk geweest over zijn financiële situatie naar een gemeente. Bijvoorbeeld door inkomsten, adresgegevens of gezinssamenstellingen met opzet niet of verkeerd op te geven om zo onrechtmatig (meer) geld te ontvangen.

Fraude heeft vele vormen. Hierboven staan slechts 2 voorbeelden. Op de pagina Vormen van fraude worden verschillende fraudevormen toegelicht, waar burgers, bedrijven of instellingen binnen jouw gemeenten (of als gemeente zelf) slachtoffer van kunnen worden. Kijk ook eens op de pagina Campagnes waar campagnes worden uitgelicht die fraude onder de aandacht brengen van burgers. Onder Fraudepreventie kun je suggesties vinden voor het voorkomen van fraude. Als je een melding wilt maken van fraude, vind je meer informatie op de pagina Fraude melden.

Rechtsvorm stichting interessant voor malafide activiteiten
De rechtsvorm stichting kent een risico voor de ontplooiing of verhulling van criminele activiteiten, waaronder fraude en terrorismefinanciering.
Lees het kennisdocument ‘Malafide stichtingen’ dat in opdracht van het Financieel Expertise Centrum (FEC) door het CCV is opgesteld.
Dit kennisdocument over het misbruik van stichtingen is aanvullend op het in 2020 gemaakte barrièremodel malafide stichtingen. Het laat zien waar kwetsbaarheden zitten bij de rechtsvorm stichting en waar mogelijkheden zijn om misbruik te voorkomen.

Partners

Gerelateerd