Ga naar de inhoud

IVP

Voorbeeldtekst cyberveiligheid voor in het integraal veiligheidsplan (IVP).

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Neem deze onderstaande tekst, net als andere gemeenten, op in het integraal veiligheidsplan (IVP). Hiermee zorgen we voor een uniforme taal en focus op dit thema.  

“Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat (1) inwoners en (2) bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de (3) informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en (4) online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door […]”.  

Neem een kijkje in de IVP’s van andere gemeenten om te zien hoe zij digitale veiligheid borgen in hun gemeentelijk beleid. In dit document staan voorbeelden van gemeente Dordrecht, Breda, Amersfoort en het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Voor de volledige plannen verwijzen we je naar de bronnen die erbij staan weergegeven.

Heb je vragen? Neem contact op met CCV-adviseur Sten Meijer, via sten.meijer@hetccv.nl