Ga naar de inhoud

Handige links

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.
 • Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen: Alertonline.nl
 • Campagnemateriaal voor veiligheidsprofessionals over digitale criminaliteit van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam: Checklistdigitaalveilig.nl
 • Het Cyber Science Center is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd.: Cybersciencecenter.nl
 • Het Digital Trust Center helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen: Digitaltrustcenter.nl
 • Burgers en bedrijven behoeden voor oplichtingspraktijken en weerbaarder maken tegen fraude, dat is het doel van de Fraudehelpdesk: Fraudehelpdesk.nl
 • Helpwanted.nl is een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren: Helpwanted.nl
 • De Informatiebeveiligingsdienst werkt aan het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiliging van gemeenten: Informatiebeveiligingsdienst.nl
 • Campagnemiddelen internetcriminaliteit van ‘Maak het ze niet te makkelijk’ om het bewustzijn van burgers te vergroten: Maakhetzeniettemakkelijk.nl
 • Op Meldknop.nl kunnen jongeren informatie vinden over pesten, seks, misbruik en lastiggevallen worden op internet: Meldknop.nl
 • Nederlandse Cybersecurity Agenda bevat de ambities om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te benutten en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen: NCSC.nl 
 • Voorlichting voor jongeren over cybercrime: Nederlandveiligonline.nl
 • Dossier van de politie over cybercrime: Politie.nl
 • Stichting Veilig Online wil kinderen en volwassenen bewust maken van de gevaren van computer- en internetgebruik: Stichtingveiligonline.nl
 • Alles over veilig internetten voor ondernemers en particulieren: Veiliginternetten.nl
 • Informatie over cybercrime: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Onderzoek naar cyberrisico’s: Interpolis