Ga naar de inhoud

Secondant: ‘De gemeente doet toch niks voor ons’

Jongeren voetballen op straat in Den Haag

Hoe kan de gemeente Den Haag de veerkracht in de Noorderbeekdwarsstraat vergroten? En dat samen met de inwoners? Beleidsmaker Jesse van Velzen vertelt in Secondant over een project om dat voor elkaar te krijgen.

Grote veranderingen

Naar verwachting leeft in 2050 bijna driekwart van de wereldbevolking in steden. De wereld staat voor massieve veranderingen en steden komen daardoor voor flinke uitdagingen te staan. Transities moeten plaatsvinden op gebieden als energie, mobiliteit, pandemieën, klimaat en bevolkingsgroei. Alles heeft uitwerking op steden en bewoners.

Resilient Cities Netwerk

Om die reden is Den Haag betrokken bij het Resilient Cities Netwerk. Resilience, veerkracht, is het vermogen om tegenslagen te voorkomen en − als het toch misgaat − effectief het hoofd te bieden. “Als we in Den Haag de veranderingen op een goede manier willen kunnen opvangen, dan moeten we inbedding krijgen in de stad en onder onze inwoners”, zegt Jesse van Velzen in Secondant, hij is beleidsmedewerker Resilience bij gemeente Den Haag en projectleider van Veerkrachtige Noorderbeekdwarsstraat.

Veerkracht van bewoners

Dit uitprobeerproject startte een jaar geleden vanuit Resilient Den Haag, om te zien hoe het zit met de veerkracht op grote thema’s die de stad het hoofd moet bieden en hoe dat te vertalen naar de bewoners. Neem de energietransitie, daarvoor moet de gemeente tot achter de voordeur van de bewoner komen. Op veel meer vlakken zullen gemeente en inwoners moeten samenwerken, zoals de digitale transitie of klimaatsverandering.

Noorderbeekdwarsstraat

In de Noorderbeekdwarsstraat in Den Haag woont een bonte mix van bewoners in zo’n 200 koop-, sociale en particuliere huurwoningen. Bewoners, ondernemers en mensen van de gemeente werkten samen aan het vergroten van de veerkracht in deze specifieke straat. Daarnaast werd onderzocht welke kansen, krachten en beperkingen deze vorm van integraal gebiedsgericht werken biedt.

Lees het hele artikel op Secondant