Ga naar de inhoud

Schouw Waterlandplein geeft kijkje in fysieke punten om wijk te verbeteren

Tunnel in Amsterdam. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheidseffectrapportage (VER)

Het CCV verzorgde deze week een online presentatie voor de gemeente Amsterdam op basis van een schouw rondom het gebied Waterlandplein. De gemeente reageerde eerder op een aanbod van het CCV om met behulp van een Veiligheidseffectrapportage (verkorte variant: Quick Scan) de fysieke aandachtspunten op een aantal locaties in de wijk nader te bekijken. Op basis van de richtlijnen van Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) keken adviseurs Tobias Woldendorp en Lilian Tieman naar onder meer zichtlijnen, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de betreffende locaties in de wijk.

Verbeteringen in de wijk

Tijdens de schouw door de wijk – die vanwege corona met een beperkt aantal mensen kon plaatsvinden – is vooral gelet op het verbeteren van de openbare ruimte en infrastructuur voor langzaam verkeer en het verbeteren of het werken met groenvoorziening. Waarbij groen in de wijk niet alleen het verblijven in de wijk aangenamer kan maken, maar ook vervuiling kan voorkomen en kan bijdragen om positieve ontmoetingsplekken te creëren.

Gemeente, woningcorporaties en politie

De bevindingen zijn besproken met gemeente, woningbouwcorporaties en politie en zijn de basis om een pakket van maatregelen voor te stellen gericht op de korte, middellange en lange termijn. Vanzelfsprekend ligt er een veel groter plan van de gemeente Amsterdam voor dit gebied aan ten grondslag waarin zowel aandacht gevraagd wordt voor fysieke als sociale maatregelen en voorzieningen.

Veiligheidseffectrapportage(VER)

Dit voorbeeld van Amsterdam, evenals voorbeelden van wijken elders in het land, krijgen een plek in de nieuwe Veiligheidseffectrapportage (VER). “Het is hoog tijd dat we de handreiking van de Veiligheidseffectrapportage vernieuwen”, zegt Lilian Tieman, adviseur Integrale Veiligheid bij het CCV. Hoewel de handreiking ingaat op het proces om het gedachtegoed van sociale veiligheid tijdig bij ontwikkelplannen, nieuwbouw- of renovatieprojecten te betrekken, heeft de markt toch ook behoefte aan een verdieping op enkele inhoudelijke modules. Denk daarbij aan SVOB op kwetsbare locaties (kwetsbare wijken), schoolcomplexen, of de buitenruimte rondom zorglocaties in de stad. Tieman: “Begin 2022 leveren we de publicatie op en in de tussentijd ondersteunen we een aantal gemeenten door middel van onze VER Quick Scan.”