Product toegevoegd aan winkelmand

Over het CCV


Samenwerkingspartners

Ons motto is: veiligheid maken we samen. Wij werken dan ook veel samen met gemeenten, politie, inspectiediensten, toezichthouders, handhavers, ondernemers, brancheverenigingen, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Via dit netwerk kunnen we goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven. Publiek-private samenwerking heeft daarbij onze bijzondere aandacht. 

“Het CCV is voor ons een natuurlijke partner in de aanpak van ondermijning. Het is mooi dat we onze krachten bundelen en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en kunde op het werkterrein van georganiseerde misdaad en ondermijning.” 

- Karel Schuurman, hoofd Landelijk Informatie en Expertise Centrum 

Structurele samenwerkingsverbanden

We werken nauw samen met de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en VNO-NCW/MKB Nederland. Daarnaast gaan we structurele samenwerkingsverbanden aan met diverse partijen. 

Structureel werken wij onder meer samen met:

Het veiligheidsveld

Met Raadslid.nu werken we nauw samen om op die manier raadsleden nog beter van dienst te zijn. Een ander voorbeeld is de samenwerking met de Stichting Alumni Integrale Veiligheid.

"We willen nog beter in contact komen met mensen die in het veiligheidsveld actief zijn"

- Patrick van den Brink, directeur van het CCV.