Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiproblematiek: veiligheid en overlast


Multiproblematiek: veiligheid en overlast

Multiproblematiek: het lijkt het volgende modewoord te zijn binnen het veiligheidsveld. Overal waar je komt, gaat het erover. Maar modewoord of niet, er gaat voor organisaties, bestuurders en professionals een scala aan uitdagingen schuil achter deze term. Uitdagingen die gelukkig ook oplossingen kennen.

Multiproblematiek: wat is het?

We spreken van multiproblematiek wanneer er tegelijkertijd problemen spelen op verschillende leefgebieden. Maar ook kunnen er zich op hetzelfde moment problemen voordoen bij meerdere gezinsleden op uiteenlopende leefgebieden. Bovendien wordt steeds meer inzichtelijk dat de complexe leefsituatie van generatie op generatie overgaat.

Veiligheid en overlast

Kinderen die opgroeien in een gezin waar zich meerdere problemen voordoen, lopen meer risico om in aanraking te komen met (kleine) criminaliteit. Bijvoorbeeld omdat hun ouders zich bezighouden met criminele activiteiten.

Recent onderzoek wijst uit dat kinderen die opgroeien in een familie waar criminaliteit ‘normaal’ is en er geen verbinding is met de samenleving, in veel gevallen dezelfde waarden en normen gaan hanteren als hun ouders. Zo wordt criminaliteit normaal. Maar ook als in een gezin geen criminele activiteiten plaatsvinden, kan criminaliteit voor jongeren een manier zijn om aan de uitzichtloze situatie te ontsnappen.

Multiproblematiek vraagt om andere manier van samenwerken

Professionals die gezinnen met multiproblematiek - en de jongeren die hier opgroeien - helpen, proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het gezin. Ze zijn daarbij gebonden aan protocollen, werkwijzen en organisatiedoelstellingen. Deze bieden hen houvast bij complexe vraagstukken, maar kunnen ook belemmerend werken, omdat ze niet altijd aansluiten bij wat een gezin nodig heeft. Multiproblematiek, waarbij veiligheids- en overlastproblemen spelen, vraagt dan ook om een andere manier van samenwerken met partners.

Luister naar de podcasts over multiproblematiek

Veel professionals, of ze nu procesregisseur, schuldhulpverlener of wijkagent zijn, kunnen er ’s nachts ook wakker van liggen: mensen of gezinnen waar verschillende problemen tegelijk spelen. Waar bijvoorbeeld de gokverslaving van een vader leidt tot betalingsproblemen met de woningcorporatie. Of de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school worden gebracht. Hoe help je zo’n gezin?

In de podcastserie Multiproblematiek vertellen professionals van gemeenten en politie wat er nodig is om samen deze mensen te helpen. Het is daarbij soms 1 stap vooruit en dan weer 2 stappen achteruit. In deze afleveringen hoor je de verschillende ervaringen, waar professionals tegenaan lopen en wat er nodig is om deze mensen te helpen. Het doel is dat organisaties hun samenwerking kunnen blijven verbeteren.

Je kunt naar de 2 afleveringen van de podcast-serie over de aanpak van multiproblematiek luisteren via een van de volgende podcast-apps:

Luister naar de trailer

Uitdagingen bij de aanpak van multiproblematiek

Het is de uitdaging voor veiligheids- en zorgprofessionals om een gemeenschappelijke norm te vinden die recht doet aan de manier van werken van alle professionals in de keten. Zonder dat dit botst met bestaande werkwijzen, protocollen en wetgeving. Dat vraagt van professionals dat zij over organisatiegrenzen heen kijken. En dat zij, als dit nodig is, de gezamenlijke doelen voorop stellen. Dus boven die van de eigen organisatie.

Dat is vaak een hele uitdaging. Dat zie je ook in deze mini documentaire waar een uiterst complexe en gestagneeerde casus wordt besproken.


"Dat de samenwerking ook goed kan verlopen, zie je terug in de tweede mini documentaire over Anna. Hier lukte het de betrokken instanties om vanuit 'de bedoeling' samen te werken; de mens centraal te stellen en niet het systeem."


Goede balans tussen preventie, zorg en straf

De meeste casussen met multiproblematiek zijn meestal minder complex als deze van Jesse uit de mini documentaire. Tegelijkertijd is in alle cases samenwerken en een gezamenlijk doel voorop zetten vaak ingewikkeld en uitdagend. Het vraagt om de nodige creativiteit, durf en doorzettingsvermogen. Het doel is natuurlijk om een gezin of personen met mulitproblematiek waar onveiligheid en/of overlastproblemen spelen, doeltreffend uit de ellende te helpen. Een goede balans tussen preventie, zorg en straf verhoogt de kans op een blijvende verandering in deze gezinnen. En soms moet je daarvoor afwijken van de geijkte paden (systeemwereld) en doen wat nodig is om een gezin echt te helpen (aansluiten bij de leefwereld).

Wist je dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een methode heeft gemaakt voor een kostenanalyse van multiprobleemhuishoudens? Hiermee krijg je een overzicht van kosten die betrokken partners en afdelingen maken voor hetzelfde huishouden. Deze analyse is ook een objectief middel om de huishoudens met meervoudige en complexe problemen in beeld te brengen, te monitoren en een aanpak op maat te bieden (als deze er nog niet is).

Het CCV helpt

Het CCV deed eind 2018 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar multiproblematiek en de relatie met (on)veiligheid en overlast.

Het CCV helpt veiligheids- en zorgprofessionals bij hun werk met multiprobleemgezinnen die overlast veroorzaken en/of waar de collectieve veiligheid in gevaar dreigt te komen. Dit doet het CCV op verschillende manieren:

  • Landelijk Innovatieplatform MP V&O (LIp MP V&O)
  • Sparren en advies
  • Coaching on the job
  • Advies & training

Lees meer over de aanpak van multiproblematiek

Wil je meer weten of informatie over wat het CCV voor jou kan betekenen? Neem contact op met Nicole Langeveld. Mail naar nicole.langeveld@hetccv.nl of bel haar op telefoonnummer 06 103 203 72.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid