Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw webdossier helpt veiligheidsprofessionals drugscriminaliteit aan te pakken

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) helpt gemeenten de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit vorm te geven. Sinds vandaag kunnen veiligheidsprofessionals hiervoor terecht in het nieuwe webdossier ‘drugscriminaliteit’

Focus op artikel 13b Opiumwet

In het webdossier staat artikel 13b Opiumwet (ook wel Wet Damocles genoemd) centraal. Dit artikel is de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het beleid van de overheid, en met name van burgemeester, om de omvang van drugscriminaliteit in Nederland terug te dringen.

Naast meer achtergrond, vinden bezoekers er een stappenplan dat helpt het artikel toe te passen. Daarnaast heeft het CCV in samenwerking met het Centrum van Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen een overzicht van alle relevante juridische uitspraken over de toepassing van artikel 13b Opiumwet in het webdossier geplaatst. De uitspraken helpen professionals een dossier of bestuurlijke rapportage op te bouwen. 

Compleet beeld problematiek drugscriminaliteit

Het webdossier geeft veiligheidsprofessionals verder een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek en de mogelijkheden om drugscriminaliteit tegen te gaan. Jantine van der Hurk, CCV-adviseur aanpak drugscriminaliteit: “Veiligheidsprofessionals stelden het CCV veel verschillende vragen over uiteenlopende thema’s binnen de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit. Met dit webdossier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Zo maakt dit dossier echt een verschil voor collega’s die werkzaam zijn op dit thema.”

"Met dit webdossier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen van zorgprofessionals over de aanpak van drugscriminaliteit te beantwoorden."

CCV-adviseur Jantine van der Hurk

Naast een overzicht van de verschillende bevoegdheden en bestuursrechtelijke maatregelen, laat het webdossier ook zien hoe bewoners en ondernemers bij de aanpak van drugscriminaliteit betrokken kunnen worden en welke publiek-private mogelijkheden er zijn om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast is er meer informatie te vinden over de verschillende drugsfenomenen en -soorten en kunnen professionals er terecht voor de laatste onderzoeksrapporten. “

Besloten deel dossier drugscriminaliteit

Naast deze openbare informatie kent het webdossier ook een gesloten gedeelte. Hierop staan brieven en motiveringen die professionals helpen hun werk beter uit te voeren. Het gesloten gedeelte van het webdossier is alleen toegankelijk voor de deelnemers van de kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit. Hierin verbindt het CCV professionals die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met elkaar.

Samenwerking

Dit webdossier is in samenwerking met verschillende gemeenten, politie en de Rijksuniversiteit Groningen tot stand gekomen. Jantine: “Een aantal enorm betrokken collega’s uit verschillende organisaties hebben hun expertise en ervaring vanuit het werkveld ingebracht om zo een nog grotere bijdrage te leveren aan de aanpak van drugscriminaliteit. Ik ben daar echt heel trots op.” Het CCV zorgt er samen met deze partijen voor dat het webdossier actueel is en blijft en van toegevoegde waarde is voor veiligheidsprofessionals.

Ga naar dossier drugscriminaliteit
 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid