Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie en handvatten om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV maakten een toolbox met informatie, instrumenten en best practices om partners te ondersteunen om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. De toolbox Wapens en Jongeren komt voort uit het actieplan Wapens en Jongeren en is samen met de bij dit actieplan betrokken partners ontwikkeld. Hij is nu online beschikbaar.

De toolbox Wapens en Jongeren biedt met name gemeenten, horeca en scholen handvatten om wapenbezit onder jongeren aan te pakken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde op lokaal niveau. Scholen spelen een belangrijke rol in de belevingswereld van jongeren. Ook in het uitgaansleven vergroot gebruik van een wapen de kans op ernstig geweld aanzienlijk. De toolbox biedt deze partijen praktische informatie en werkwijzen die ze in de praktijk kunnen gebruiken. Omdat jongeren ook veel online doen, bevat de toolbox ook daar informatie over. En natuurlijk is er ook een onderdeel met wet- en regelgeving op dit gebied. Kortom: de toolbox is een schatkist aan informatie voor iedere professional die wapenbezit en geweld onder jongeren wil tegengaan.

Over het actieplan Wapens en Jongeren

Met het actieplan Wapens en Jongeren worden de handen ineen geslagen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Alle deelnemende partijen delen de norm dat wapenbezit en -gebruik nooit normaal gevonden mogen worden en de ambitie is om het wapenbezit onder jongeren te keren. Startpunt in de aanpak van wapenbezit onder jongeren is dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens dragen. Van groot belang is vervolgens dat alle betrokken partijen - scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM - in de aanpak goed samenwerken. Het Rijk ondersteunt en versterkt de aanpak met landelijke maatregelen. De toolbox Wapens en Jongeren is daar onderdeel van.

Input is welkom

Gedurende de looptijd van het actieplan Wapens en Jongeren wordt de toolbox Wapens en Jongeren voortdurend uitgebreid en aangevuld. Heb jij een praktijkvoorbeeld, een beleidsplan, of een campagne waar anderen mee geholpen zijn? Mail je bijdrage naar Marike van Deventer.

Ga naar de toolbox Wapens en Jongeren

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid