Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Experts adviseren over inspectie brandbeveiliging

Ruim 50 experts op het gebied van brandbeveiliging gaven begin november tijdens 2 bijeenkomsten advies over aanpassing van de CCV-inspectieschema’s. Zij brachten de visie in van gebouwgebruikers, installateurs, onderhoudsbedrijven, verzekeraars en brandweer. Dit leverde een levendige en vooral productieve discussie op met de aanwezige inspecteurs.

De bijeenkomsten werden georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Samen met de inspectie-instellingen bereidt het CCV een aanpassing van de CCV-inspectieschema’s brandbeveiliging voor, om ervoor te zorgen dat de schema’s blijven aansluiten op de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt rekening gehouden met ervaringen van inspectie-instellingen en uitkomsten van het CCV-harmonisatieonderzoek, maar zeker ook met praktijkervaringen van gebouwgebruikers, installateurs en onderhoudsbedrijven.

“Ik kijk terug op 2 zeer constructieve dagen”, zegt adviseur Jacco van den Heuvel van het CCV. “Met de informatie uit de 4 sessies kunnen we richting eindconcept. Begin februari 2022 bespreken de belanghebbende partijen de definitieve voorstellen. Daarna overlegt het CCV met de Raad voor Accreditatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nieuwe inspectieschema’s kunnen - als alles goed gaat - per 1 januari 2023 aangewezen worden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).”

Wat is inspectie brandbeveiliging?

Een gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Bij brand gaat het om de veiligheid van personen, het beperken van materiële schade en de bedrijfscontinuïteit. Om er zeker van te zijn dat de brandbeveiliging aan de gestelde eisen blijft voldoen, moet de brandbeveiliging in veel gevallen periodiek worden geïnspecteerd volgens de CCV-inspectieschema’s.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid