Ga naar de inhoud

Nieuw barrièremodel tegen online aangejaagde ordeverstoringen geïntroduceerd

Geblurde mensen tijdens een festival. Ter illustratie bij het dossier Online aangejaagde ordeverstoringen van het CCV.

In een tijd waarin online platformen steeds vaker worden gebruikt om onrust en ordeverstoring te verspreiden, heeft CCV-adviseur Lienke Hutten tijdens een recente CCV-Leerkring een nieuw barrièremodel gepresenteerd. Het barrièremodel Online aangejaagde ordeverstoringen moet gemeenten ondersteunen bij het beperken en indien mogelijk voorkomen van de nadelige effecten van online aangejaagde ordeverstoringen.

Dit barrièremodel, dat beschikbaar is op www.barrieremodellen.nl, is specifiek ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het beheersen van situaties die variëren van uit de hand gelopen grappen tot politieke opstanden en  rellen. Het model concentreert zich vooral op het gebruik van sociale media als platform voor het verspreiden van onrust en vormt een aanvulling op fysieke interventies die bij traditionele ordeverstoringen worden ingezet.

Proces in kaart

Het nieuwe barrièremodel brengt het proces van online aangejaagde ordeverstoringen in kaart. Het identificeert de fases van een ongewenst fenomeen. Tevens wordt per stap inzichtelijk gemaakt welke gelegenheden, signalen en partijen een rol spelen. Vervolgens wordt aangegeven welke barrières, zowel juridisch als niet-juridisch, ingezet kunnen worden om online aangejaagde ordeverstoringen te kunnen beheersen of voorkomen.

Gevolgen minimaliseren

Online aangejaagde ordeverstoringen zijn een groeiende zorg, omdat ze zich razendsnel kunnen verspreiden en onvoorspelbaar van aard zijn. Denk hierbij aan polariserende berichten, oproepen tot rellen en aankondigingen van illegale evenementen die de fysieke openbare orde kunnen ontwrichten. Het barrièremodel Online aangejaagde ordeverstoringen heeft tot doel om deze gevolgen voor gemeenten te minimaliseren en, indien mogelijk, te voorkomen.

Lokale aanpak

Naast het barrièremodel biedt het CCV in opdracht van het Project Online Content Moderatie (PrOCoM) ondersteunende producten en diensten voor gemeenten om effectiever te kunnen optreden tegen strafbare online content en maatschappelijk ongewenste effecten. Dit omvat onder andere een webdossier met relevante informatie, leerkringen en een juridische werkgroep om kennisdeling te bevorderen. Een integraal afwegingskader voor de lokale aanpak en een virtuele juridische assistent voor advies op maat zijn in de maak. Dit nieuwe barrièremodel en de aanverwante producten en diensten zijn belangrijke stappen in de richting van het beheersen van online aangejaagde ordeverstoringen en het beschermen van de openbare orde in onze samenleving.

Bekijk hier de beknopte versie van het Barrièremodel. Voor meer achtergrondinformatie over het thema kun je het CCV-webdossier Online aangejaagde ordeverstoringen bekijken of contact opnemen met adviseur Lienke Hutten.