Ga naar de inhoud

Minister wil cybersecurity-keurmerk om mkb te helpen

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

In antwoord op een motie van Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft minister van Economische Zaken en Klimaat Adriaansens aangegeven een keurmerk te laten ontwikkelen om mkb-organisaties beter te ondersteunen bij hun securitybeleid. Dit keurmerk zal gerealiseerd worden in samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) en met kennis en input van diverse brancheorganisaties. De uitvoering komt in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Door de sterk toegenomen cyberdreiging is met name binnen het mkb de vraag gegroeid naar goede tools om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Uit recente consultaties door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat er in Nederland vooral behoefte is aan een keurmerk specifiek voor ICT-dienstverleners. Dit keurmerk zou het meeste effect hebben op het cybersecuritybeleid van mkb-organisaties. Bovendien benadrukken stakeholders dat het keurmerk zowel laagdrempelig als betaalbaar moet zijn.

Urgentie

Het CCV zal een cruciale en centrale rol spelen in dit traject. De regering heeft het vertrouwen uitgesproken dat het CCV de juiste partner is voor de ontwikkeling, uitgifte en het onderhoud van dit keurmerk. Het CCV kan nog vóór het einde van het jaar een subsidie verwachten om dit project op te starten. Hoewel de ontwikkeling van een Europees keurmerk de voorkeur heeft, erkent de regering de urgentie van de nationale behoeften en wordt er actief gewerkt aan dit Nederlandse initiatief. De totale doorlooptijd voor de ontwikkeling van het keurmerk wordt geschat op twee jaar.