Product toegevoegd aan winkelmand
 

Zakelijk

Veelgestelde vragen keurmerk Pentesten

Algemeen: pentesten en ethisch hacken

Wat is een pentest / penetratietest?

Wat is een vulnerability assessment?

Wat is een vulnerability scan?

Wat is het verschil tussen een pentest, vulnerability assessment en een vulnerability scan?

 

Algemeen: certificatie

Wat is certificeren?

Wat is het verschil tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde dienstverleners?

Wat is de rol van het CCV bij de certificering?

 

Vragen voor afnemers

Hoe weet ik als afnemer dat ik te maken heb met een gecertificeerd bedrijf?

Wat zijn de kosten voor een pentest?

Kan een dienstverlener het keurmerk ook 'verliezen'?

Wat gebeurt met een dienstverlener die onterecht gebruik maakt / blijft maken van een gecertificeerde status als pentester?

Hoe weet ik als afnemer of een dienstverlener is geschorst of dat z’n licentie is ingetrokken?

Heeft een pentester een praktijkcertificaat/diploma?

Moeten pentesters (extra) worden gescreend?

Is een hertest een verplicht onderdeel van de gecertificeerde pentesten?

Tijdens een pentest kunnen tools (hulpmiddelen) worden ingezet voor het aantonen van mogelijke kwetsbaarheden. Welke tools worden daarbij worden gebruikt?

Wie ondertekent de opdracht voor het uitvoeren van een pentest als eindverantwoordelijke binnen de afnemende organisatie?

Wat is de scope en omvang van de pentest die ik laat uitvoeren?

Waar worden afspraken over het anonimiseren van persoonsgegevens en over de bewaartermijn van deze gegevens vastgelegd (privacywetgeving / AVG)?

Worden eventuele kwetsbaarheden in mijn ICT openbaar wanneer ik een pentest laat uitvoeren?

 

Vragen voor cybersecurity dienstverleners

Aan welke eisen moet ik voldoen om als cybersecuritybedrijf gecertificeerd te kunnen worden?

Hoe wordt gecontroleerd of mijn organisatie aan de gestelde eisen voldoet?

Welke soort pentesten valt onder het keurmerk?

Wat moet ik als dienstverlener doen om mijn organisatie te laten certificeren voor pentesten?

Is het (wettelijk) verplicht om als dienstverlener van pentesten gecertificeerd te zijn?

Wat zijn de kosten om me te laten certificeren?

Hoe vinden klanten mij als mijn bedrijf gecertificeerd is?

Bij welke certificatie-instellingen kan ik mij laten certificeren?

Er zijn meerdere certificatie-instellingen. Waarin zitten de onderlinge verschillen?

Hoe gaat het certificaat om met een eventuele uitbesteding van de opdracht naar een derde?

Kan de certificatie-instelling mijn organisatie op afstand certificeren?

Binnen welke termijn kan mijn organisatie worden gecertificeerd?

Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf om onze dienst pentesten te laten certificeren?

Waarom zijn “entry-level” certificaten zoals CEH en LPT buiten beschouwing gelaten als kwalificerende praktijkcertificaten?

Wat is de internationale waarde van het CCV-keurmerk pentesten? Is er een Engelstalige variant van het beeldmerk en/of van het certificaat?

Hoe groot moet mijn bedrijf minimaal zijn om gecertificeerd te worden?

 

Vragen over certificatie-instellingen

Hoe vindt toezicht / controle plaats op de dienstverlener door een certificatie-instelling?

Hoe wordt de kwaliteit van de certificerende instellingen die de certificaten verstrekken aan dienstverleners vastgesteld?

Hoe kan een certificatie-instelling (CI) een licentie verwerven en wat zijn de kosten die hieraan zijn verbonden?

Wat zijn de kosten die een certificatie-instelling betaalt aan het CCV?