Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Ja, PGS-richtlijn 15 schrijft voor dat inspectie-instellingen die uitgangspuntendocumenten beoordelen en brandbeveiligingsinstallaties inspecteren, daarvoor geaccrediteerd moeten zijn. Daarom sluit het CCV voor de CCV-inspectieschema’s PGS alleen licentieovereenkomsten met inspectie-instellingen die als type A-instelling zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor uitvoerign van een CCV-inspectieschema.

Aan het inspectiemerk dat in hoofdstuk 8 van de inspectieschema’s is beschreven.

Zorgen dat alle informatie beschikbaar is: het door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud van de brandbeveiligingsinstallatie, eventueel vergunning van het bevoegd gezag, en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen van de brandbeveiligingsinstallatie).

De NEE-conclusie betekent dat jouw brandbeveiligingsinstallatie niet (geheel) voldoet aan het uitgangspuntendocument. Er zijn 2 mogelijkheden: het uitgangspuntendocument wordt aangepast, of de brandbeveiligingsinstallatie wordt aangepast.

Bij een NEE-conclusie is het advies zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het bevoegd gezag, en aan te geven hoe je het uitgangspuntendocument en de brandbeveiligingsinstallatie met elkaar in overeenstemming gaat brengen.

Onderhoud is van wezenlijk belang om uw brandbeveiligingsinstallatie in goede staat te houden. Elke installatie heeft na verloop van tijd te maken met slijtage en veroudering. Jouw onderhoudsbedrijf weet welk onderhoud nodig is om de installatie te houden of terug te brengen in de staat dat hij doet waarvoor hij bedoeld is.

Het onderhoudsbedrijf hanteert daarvoor een onderhoudscyclus, en geeft na voltooiing daarvan een rapport van onderhoud af. Het rapport is een belangrijke informatiebron voor de inspecteur. Als het rapport is afgegeven door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf, hoeft de inspecteur een aantal aspecten niet meer te beoordelen omdat hij erop mag vertrouwen dat het onderhoudsbedrijf die in orde heeft gemaakt.

Voor vragen over inspectie neem je contact op met infobrand(at)hetccv.nl. Voor vragen over PGS-publicaties neem je contact op met pgs(at)publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.