Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

BORG beveiligingsbedrijven zijn verplicht de VRKI of de VRKI 2.0 toe te passen bij ieder ontwerp van en onderhoud aan beveiligingsconcepten. Dit is in hun kwaliteitssysteem opgenomen.

Ook installateurs met een VEB-erkenning hebben zich verplicht tot toepassing van de VRKI.

Overige beveiligingsbedrijven doen er verstandig aan om zich hieraan te conformeren. Door toepassing van de VRKI wordt de werkwijze van beveiliging zoveel mogelijk geobjectiveerd om tot gelijkwaardige beveiligingsconcepten te komen.

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI wel.

Kijk voor de overgangstermijnen in de laatste versie van de VRKI 2.0 (deel B).

Als bijlage 1 bij de VRKI voor bedrijven en in bijlage 1 deel A van de VRKI 2.0 vind je de attractiviteitlijst van de VRKI voor bedrijven, een indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris. Naast de waarde van goederen en inventaris is de attractiviteit bepalend voor de risicoklasse van het bedrijf.

In bedrijven kunnen verschillende soorten goederen en/of inventaris aanwezig zijn, met een verschillende waarde en een verschillende attractiviteit. Indien in een bedrijf goederen en/of inventaris van een verschillende attractiviteit aanwezig zijn, dan is de hoogste attractiviteit (L, M, H of ZH) van toepassing. De waarde van goederen met een gelijke attractiviteit moet bij elkaar opgeteld worden om de risicoklasse te bepalen.

In een gebouw met verschillende ruimten (bijvoorbeeld een kantoor en een magazijn) is het ook mogelijk om partiële beveiliging toe te passen. Hierbij moet de scheidende constructie tussen de partiële ruimten voldoen aan het B-niveau van de gekozen combinatie die wordt uitgevoerd voor de hoogste risicoklasse.

Het Verbond van Verzekeraars ziet toe op de actualiteit van de attractiviteitlijst. Op basis van actuele ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt worden nieuwe attractieve goederen aan de lijst toegevoegd en inschalingen aangepast.

Bij twijfel over de interpretatie van de attractiviteit van een goed (bijvoorbeeld of een goed wel/niet exclusief is), dient contact opgenomen te worden met de verzekeraar.

Het Programma van Eisen (PvE) geeft weer wat het beveiligingsbedrijf uitvoert en is de basis voor de maatregelen die in het beveiligingsplan worden uitgewerkt. In het PvE geef je bij ‘Gekozen combinatie van Beveiligingsmaatregelen’ aan welke maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden. In combinatie met wat is ingevuld bij ‘Geconstateerde risicoklasse’ kan worden geconcludeerd of er een opleveringsbewijs of een certificaat is afgegeven.

De Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen dateert van 2019. Deze richtlijn stond specifieke beveiligingsmaatregelen voor onderwijsinstellingen toe die vaak van een lager niveau waren dan bij andersoortige bedrijven en instellingen. Onderwijsinstellingen zijn echter steeds meer gebruik gaan maken van diefstalattractieve ICT-middelen zoals laptops, tablets en digiborden. Soms gaan de elektronische leermiddelen met de leerlingen mee naar huis, maar soms blijft diefstalgevoelige apparatuur op school. Een aantal uitgangspunten, zoals een standaard risicoklasse, sloten daardoor steeds minder goed aan op de praktijk. In een leslokaal zijn vrijwel altijd diefstalgevoelige zaken aanwezig. Hierdoor is het wenselijk dat alle leslokalen goed worden beveiligd, terwijl dit volgens de richtlijn niet altijd noodzakelijk was. Dit alles maakt dat de VRKI 2.0 prima toepasbaar is op onderwijsinstellingen en afwijkingen in de vorm van een specifieke richtlijn niet meer nodig zijn. Wél is het van belang om te weten dat de VRKI 2.0 geen rekening houdt met de beveiliging van examens. Door de overheid, andere instanties of de onderwijsinstelling zelf kunnen eisen worden gesteld aan de beveiliging van examens. Verzekeraars kunnen soms afwijkende beveiligingsmaatregelen toestaan of eisen. Goed overleg met de verzekeraar en vermelding van eventueel afwijkende beveiligingsmaatregelen op het Intakedocument zijn dus noodzakelijk.

Indien een overheaddeur op verantwoorde wijze wordt afgesloten, rekening houdend met de aansturing/bediening en eventuele ramen (veelal kunststof) van een overheaddeur worden voorzien van mechanische afscherming, kunnen sommige standaard overheaddeuren (zonder loopdeur) op BK2-niveau gebracht worden. Er zijn in de markt oplossingen beschikbaar die het (op basis van gelijkwaardigheid) mogelijk maken bepaalde standaard overheaddeuren te upgraden naar BK2. De meest eenvoudige manier is er een rolluik of schuifhek achter te plaatsen.

Voorbeeld:
Stel dat je een overheaddeur hebt van 40 mm dik met een schuimvulling en aan beide zijden aluminium van enkele tiende mm dik. Het probleem zit hem vaak niet in de vergrendeling, maar in de panelen. De soort vulling kan nog wel enig verschil maken, maar over het algemeen is een gat met een stanleymes, een schroevendraaier of een eenvoudige accu decoupeerzaag snel te maken. Om een en ander te verstevigen moet de achterzijde versterkt worden door er bijvoorbeeld een aluminium plaat van minimaal 1 mm dik op te lijmen (andere bevestiging kan niet). Het probleem is echter dat de motor hier niet altijd op is berekend (navragen bij de leverancier). Een andere mogelijkheid is er een rolluik of schuifhek achter te plaatsen.

Algemene vragen over de VRKI kun je stellen aan de Informatiedesk van het CCV via infocrimi(at)hetccv.nl. Voor individuele beveiligingsadviezen kun je contact opnemen met jouw certificatie-instelling.