Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Veelgestelde vragen BORG

Algemeen

Wat is de betekenis van BORG?

Hoeveel BORG-regelingen zijn er?

Wat is certificeren?

Wat is het verschil tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde beveiligingsbedrijven?

Wat is de rol van het CCV bij de certificering?

Is BORG verplicht?


Vragen voor afnemers

Hoe weet ik als afnemer dat ik te maken heb met een BORG-gecertificeerd bedrijf?

Er zijn 2 BORG-regelingen, moet ik dan ook 2 BORG-bedrijven inhuren?

Wat zijn de kosten van een BORG beveiligingsbedrijf?

Kan een BORG-bedrijf het keurmerk ook verliezen?

Wat gebeurt er met een BORG-bedrijf dat onterecht gebruik maakt/blijft maken van het keurmerk BORG?

Hoe weet ik als afnemer of een BORG-bedrijf is geschorst of dat z’n licentie is ingetrokken?

Moet een BORG-bedrijf worden gescreend?

Is onderhoud verplicht?

Wat is de omvang van de beveiligingsmaatregelen die ik laat uitvoeren?


Vragen voor BORG-bedrijven

Aan welke eisen moet ik voldoen om BORG-bedrijf te worden?

Hoe wordt gecontroleerd of mijn organisatie aan de gestelde eisen voldoet?

Welke soorten BORG-keurmerken zijn er?

Wat moet ik als beveiligingsbedrijf doen om mijn organisatie te laten certificeren voor BORG?

Bij welke certificatie-instellingen kan ik mij laten certificeren?

Er zijn meerdere certificatie-instellingen. Waarin zitten de onderlinge verschillen?

Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf om BORG-bedrijf te worden?

Wat zijn de kosten om me te laten certificeren?

Hoe vinden klanten mij als mijn bedrijf gecertificeerd is?

Hoe gaat het certificaat om met een eventuele uitbesteding van de opdracht naar een derde?

Kan de certificatie-instelling mijn organisatie op afstand certificeren?

Binnen welke termijn kan mijn organisatie worden gecertificeerd?

Hoe groot moet mijn bedrijf minimaal zijn om gecertificeerd te worden?

Wat zijn de regels voor het aanvragen van een VOG voor Nederlandse en buitenlandse werknemers?

Wat zijn de regels voor het aanvragen van een Verklaring van Betrouwbaarheid voor Nederlandse en buitenlandse werknemers?

Wat is een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)?

Wanneer ben ik volgens de nieuwe BORG-regeling(en) gecertificeerd?

Wat zijn harmonisatieafspraken BORG?


Vragen over certificatie-instellingen (CI)

Hoe vindt toezicht / controle plaats op de dienstverlener door een certificatie-instelling?

Hoe wordt de kwaliteit van de certificerende instellingen die de certificaten verstrekken aan dienstverleners vastgesteld?

Hoe kan een certificatie-instelling een licentie verwerven en wat zijn de kosten die hieraan zijn verbonden?

Wat zijn de kosten die een certificatie-instelling betaalt aan het CCV?