Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat de opslagruimte goed beveiligd is tegen brand. Door de instabiliteit van sommige chemische stoffen kan brand makkelijk ontstaan en snel verspreiden. Een brand in een opslagruimte met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de opslagruimte maar ook voor het milieu en de omgeving. Giftige stoffen kunnen vrijkomen, waardoor niet alleen het bedrijf wordt getroffen, maar de schade zich verder kan uitbreiden. Daarom het belangrijk te kunnen vertrouwen op de brandbeveiligingsinstallatie: de brand wordt snel bestreden en de gevolgen zijn zo klein mogelijk.

Zorg voor een goed uitgangspuntendocument zodat de brandbeveiliging past bij de stoffen die zijn opgeslagen en de bedrijfsprocessen.

Regelgeving

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet Milieubeheer. Onderdeel van die vergunning zijn de eisen aan brandbeveiliging. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is voorgeschreven dat het uitgangspuntendocument en de brandbeveiliging moeten worden geïnspecteerd door een onafhankelijke inspectie-instelling onder accreditatie. De inspectie volgens de inspectieschema’s van het CCV. opgesteld met vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen wordt onder accreditatie uitgevoerd.

In de CCV-inspectieschema’s staat hoe inspectie wordt uitgevoerd en welke aspecten worden beoordeeld. De schema’s sluiten naadloos aan op de PGS-richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15), en zijn ook bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS–richtlijnen, zoals PGG 8, PGS 29 en PGS 31.

Documenten

CCV-Inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen (UPD-PGS)

CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging PGS versie 1.0