Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Beeldmerken

Het CCV heeft 3 beeldmerken om aan te tonen dat er bij het leveren en installeren van de ontruimingsalarminstallatie, en bij onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie onder certificatie is gewerkt.

Sinds 2021 moet het beeldmerk ook op het onderhoudsrapport staan. De certificatie-instellingen zien toe op het juiste gebruik van de certificatiemerken.

Beeldmerk Toelichting
Leveren
Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat de gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CCV- certificatieschema leveren Ontruimingsalarminstallaties voldoet.
Installeren
Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat de gecertificeerde installatiewerkzaamheden waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CVV-certificatieschema Installeren Ontruimingsalarminstallaties voldoen.
Onderhoud
Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat het gecertificeerde onderhoud aan ontruimingsalarm-installaties waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CCV-certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties voldoet.