Ga naar de inhoud

Documenten

geen afbeelding

Het certificatieschema is gericht op het certificeren van woningsprinklerinstallaties volgens NEN-EN ISO/IEC 17065. Door certificatie kunnen afnemers en andere betrokken partijen vertrouwen op de kwaliteit van woningsprinklerinstallaties.

Certificatieafspraken

De publicatie geeft een overzicht van de stand van zaken rondom woningsprinklers. Het primaire doel van een woningsprinkler is het vergroten van de veiligheid van de bewoners. Mede vanwege de lopende discussie over de eisen die gesteld moeten worden aan de technische uitvoering variëren de kosten nog flink.

Dit document is geschreven om zowel huiseigenaren en bewoners, als architecten, woningcorporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars, te informeren over het brandveiliger maken en houden van woningen door middel van een sprinklerinstallatie.

De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), tegenwoordig onderdeel van Federatie Veilig Nederland’, is van mening dat de woningsprinklerinstallatie hét middel is om de brandveiligheid significant te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal 82% kan worden teruggebracht en het aantal gewonden met minimaal 60%. Daarbij vermindert de materiële schade met minimaal 50%. Kortom, een effectief middel dat alleen bij een werkelijke brand automatisch start met blussen.

De publicatie is interessant voor gebouweigenaren, ontwikkelaars van woningbouwprojecten, architecten, adviseurs, bevoegd gezag, installateurs, brandweer, verzekeraars en opdrachtgevers.

De publicatie verduidelijkt de rol en toegevoegde waarde van woningsprinklerinstallaties binnen brandveiligheid. De beschrijving biedt handvatten om vergunningstrajecten soepeler te laten verlopen. Verder beschrijft hij aan de hand van voorbeelden hoe adviezen over de toepassing van woningsprinklerinstallaties kunnen worden onderbouwd.

Waardering Woningsprinklerinstallaties