Ga naar de inhoud

Georganiseerde drugscriminaliteit soms onbedoeld ondersteund door overheid

Georganiseerde drugscriminaliteit wordt soms onbedoeld door de Nederlandse overheid ondersteund. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus School of Law. Wel was het in het onderzoek moeilijk om overheidsoptreden en -beleid direct te koppelen aan concrete voorbeelden van deze vorm van criminaliteit.

Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit door de overheid leidt tot verschuivingen van criminele activiteiten naar andere soorten criminaliteit (fenomenen), locaties of beleidsdomeinen. Hierop wordt volgens de onderzoekers niet altijd goed gereageerd, waardoor de overheid het zicht op een crimineel fenomeen kwijtraak. Soms denk de overheid dan dat het probleem verdwenen is. Hierdoor wordt de aanpak elders ingezet en kan opgebouwde kennis verloren gaan.

Andere maatregelen

Ook kan het voorkomen dat de overheid er bewust voor kiest om middelen op een andere plek in te zetten dan voor de aanpak van drugscriminaliteit, omdat ze andere zaken belangrijker vindt. Bovendien kan het voorkomen dat maatregelen zoals een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven om de economie te stimuleren, uiteindelijk ook kansen bieden voor criminelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). 

Lees het hele rapport

Naast het webdossier Drugscriminaliteit, verbindt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) professionals die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met elkaar in een kenniskring. Aan de kenniskring nemen ongeveer 160 professionals deel van onder meer gemeenten, de Nationale Politie, LIEC/RIEC, het ministerie van Justitie en Veiligheid en universiteiten.