Ga naar de inhoud

Een groene, aantrekkelijke en sociale omgeving is óók veiliger

Afbeelding van Vijf uitdagingen voor sociaal veilig ontwerp en beheer in de huidige stedenbouw

Nu gemeenten bestaande woonwijken moeten moderniseren én bijna 100.000 woningen per jaar moeten bijbouwen, is het van groot belang om in een vroeg stadium na te denken over sociale veiligheid van de openbare ruimte.

Een sociaal veilige omgeving werkt preventief tegen criminaliteit, maar draagt vooral eraan bij dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Bewoners én passanten. Overdag én ’s avonds. De vuistregels en maatregelen vanuit Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) bieden houvast, maar ook zaken als groen, kindvriendelijkheid en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, dragen bij aan een gevoel van veiligheid.

Dit artikel is het derde artikel in de serie ‘Vijf uitdagingen voor sociaal veilig ontwerp en beheer in de huidige stedenbouw’. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) publiceert deze serie de komende tijd. Het eerste artikel in de serie gaat in op het voorkomen van anonimiteit en het verhogen van de veiligheidsbeleving in en om de hoogbouw in naoorlogse wijken. Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen de auteurs hoe het minder anoniem kan.
Het tweede artikel in de serie geeft antwoord op de vraag hoe je voor bewoners van hoogbouw een veilige en prettige omgeving creëert.