Ga naar de inhoud

Checklist voor horeca om controles op wapenbezit uit te voeren vernieuwd

Jongen met mes. Ter illustratie van het CCV-dossier Wapens en Jongeren.

Voor de horeca is een vernieuwde checklist beschikbaar voor de invoering van controles op wapenbezit. Deze checklist is opgesteld door Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ is het tegengaan van het bezit van wapens in de horeca een van de speerpunten in de aanpak van wapenbezit onder jongeren. Een bijdrage hieraan is de checklist ‘Checklist invoering controle op wapenbezit horeca‘ die is bedoeld voor horecagelegenheden, politie en gemeenten. De wapencontroles zijn niet alleen bedoeld voor uitgaansgelegenheden die problemen hebben op dit gebied. De checklist is een instrument dat wapenbezit in de horeca moet voorkomen en het veiligheidsgevoel in en rond de horeca moet verhogen. In de checklist staan verschillende fasen die nodig zijn om de invoering van controles op wapenbezit in de horeca te vergemakkelijken. 

In de checklist worden eerst betrokken partijen en de definities geïntroduceerd. Vervolgens zijn er 3 deeltrajecten:

  1. voorbereidingsfase
  2. uitvoeringsfase
  3. nazorgfase

Verschillende partijen dragen bij deze controles ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Welke partijen dat zijn in welke fase, wordt aangegeven via icoontjes. Aan het eind van de checklist zijn praktische tips en voorbeelden terug te vinden om met het thema ‘wapenbezit en wapengebruik in het uitgaansleven’ aan de slag te gaan. 

Meer weten over de aanpak van wapens bij jongeren? Ga naar het dossier Wapens en Jongeren (toolbox) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid