Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vakman

CIBV - Amersfoort

Plotterweg 38
3821 BB Amersfoort
Toon op kaart

Neem direct contact op met CIBV


Brandmeldinstallaties: Leveren
Brandmeldinstallaties: Onderhoud
Brandmeldinstallaties: Installeren
Onderhoud blusmiddelen (REOB) - blustoestellen en brandslanghaspels
Onderhoud blusmiddelen (REOB) - revisie blustoestellen
Onderhoud blusmiddelen (REOB) - drukvastheidsbeproeving droge blusleidingen
Onderhoud blusmiddelen (REOB) - jaarlijks onderhoud droge blusleidingen
Sprinklerinstallaties: Leveren
Sprinklerinstallaties: Onderhoud
Ontruimingsalarminstallaties: leveren - gesproken woord (A)
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud - slow whoop (B) en attentiepanelen
Ontruimingsalarminstallaties: leveren - slow whoop (B) en attentiepanelen
Ontruimingsalarminstallaties: leveren - stilalarm draadloos
Woningsprinklers
Brandbeveiliging vuurwerkopslag - leveren
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor chemische industrie, PGS
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor industrie en opslag
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor hoogbouw
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor tunnels
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor andere bouwwerken
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit
Specificatie inrichting organisatie brandbeveiliging
Specificatie bouwkundige brandveiligheid
Specificatie brandmeldinstallatie
Specificatie ontruimingsalarminstallatie
Specificatie rookbeheersingsinstallatie
Specificatie sprinklerinstallatie
Specificatie blusschuiminstallatie
Specificatie watermistinstallatie
Specificatie woningsprinklerinstallatie
Specificatie zuurstofreductie-installatie
Specificatie blusgasinstallatie
Specificatie watersproei-installatie
Brandbeveiliging vuurwerkopslag - onderhoud
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud - gesproken woord (A)
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud - stilalarm
BORG bouwkundig beveiligingsbedrijf
BORG elektronisch beveiligingsbedrijf
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties: installeren