Ga naar de inhoud

Certificatie instelling

CIBV - Amersfoort

CIBV
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor chemische industrie, PGS
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen
Specificatie blusgasinstallatie
Specificatie blusschuiminstallatie
Onderhoud blusmiddelen (REOB) – blustoestellen en brandslanghaspels
BORG bouwkundig beveiligingsbedrijf
BORG elektronisch beveiligingsbedrijf
Specificatie bouwkundige brandveiligheid
Specificatie brandmeldinstallatie
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor industrie en opslag
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor hoogbouw
Onderhoud blusmiddelen (REOB) – drukvastheidsbeproeving droge blusleidingen
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor tunnels
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor andere bouwwerken
Uitgangspuntendocument brandbeveiliging met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud – gesproken woord (A)
Ontruimingsalarminstallaties: leveren – gesproken woord (A)
Specificatie inrichting organisatie brandbeveiliging
Brandmeldinstallaties: Installeren
Onderhoud blusmiddelen (REOB) – jaarlijks onderhoud droge blusleidingen
Brandbeveiliging vuurwerkopslag – leveren
Brandbeveiliging vuurwerkopslag – onderhoud
Brandmeldinstallaties: Onderhoud
Specificatie ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallaties: Leveren
Onderhoud blusmiddelen (REOB) – revisie blustoestellen
Specificatie rookbeheersingsinstallatie
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud – slow whoop (B) en attentiepanelen
Ontruimingsalarminstallaties: leveren – slow whoop (B) en attentiepanelen
Specificatie sprinklerinstallatie
Ontruimingsalarminstallaties: onderhoud – stilalarm
Ontruimingsalarminstallaties: leveren – stilalarm draadloos
Sprinklerinstallaties: Leveren
Sprinklerinstallaties: Onderhoud