Ga naar de inhoud

Certificatie- en inspectieinstellingen

Certificatie- en inspectieinstellingen

Bekijk instellingen

Uitzicht vanaf het CCV-kantoor in de herfst

Certificatie instellingen

(BORG-B) BORG bouwkundig beveiligingsbedrijf

(BORG-E) BORG elektronisch beveiligingsbedrijf

(VBVvracht) Bedrijfsvoertuig

(SpecGas) Blusgasinstallatie

(SpecSch) Blusschuiminstallatie

(SpecB) Bouwkundige brandveiligheid

(SpecBMI) Brandmeldinstallatie

(SpecO) Inrichting organisatie brandbeveiliging

Inspectie PKVW

Inspectie brandbeveiliging opslag consumentenvuurwerk

Inspectie brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen

Inspectie brandblussysteem voor Bouwbesluit

Inspectie brandmeldinstallatie voor Bouwbesluit

Inspectie ontruimingsalarminstallatie voor Bouwbesluit

Inspectie rookbeheersingsinstallatie voor Bouwbesluit

Inspectie uitgangspuntendocument opslag consumentenvuurwerk

Inspectie uitgangspuntendocument opslag gevaarlijke stoffen

(INS) Installeren bmi en oai

(KVOb) KVO Basis Samenwerken

(KVOc) KVO Continu Samenwerken

(KVOn) KVO Nieuwbouw

(VBVmotor) Motorfiets

(BMIo) Onderhoud brandmeldinstallatie

(SpecOAI) Ontruimingsalarminstallatie

(BMIl) Ontwerp, installeren en opleveren

(PKp) PKVW-beveiligingsadviseur

(PAC) Particuliere Alarm Centrale

(VBVauto) Personenauto

(WSP) Projectverantwoordelijke Woningsprinkler

(SpecRBI) Rookbeheersingsinstallatie

(SpecSpr) Sprinklerinstallatie

(VBBL) VBB: Leveren

(VBBO) VBB: Onderhoud

(VBVvolg) Volgsysteem

(SpecMist) Watermistinstallatie

(SpecSproei) Watersproei-installatie

(VBVwerk) Werkmaterieel

(SpecWSI) Woningsprinklerinstallatie

(WSI) Woningsprinklers

(SpecZRI) Zuurstofreductie-installatie

(UPDa) a. Chemische industrie, PGS

(UPDb) b. Gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen

(REOBb) blustoestellen en brandslanghaspels

(UPDc) c. Industrie en opslag

(UPDd) d. Hoogbouw

(REOBdd) drukvastheidsbeproeving droge blusleidingen

(UPDe) e. Tunnels

(UPDf) f. Bouwwerken niet zijnde a, b, c, d, e of g

(UPDg) g. Brandbeveiliging met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit

(OAIla) gesproken woord (A)

(REOBdj) jaarlijks onderhoud droge blusleidingen

(BBCV) leveren

(BBCVo) onderhoud

(REOBr) revisie blustoestellen

(OAIoC) stilalarm

(OAIlc) stilalarm draadloos