Ga naar de inhoud

Bijeenkomst ‘Stop Heling, Stop Misdaad’ zorgt voor kennisdeling

Tasje Stop Heling

Tijdens de bijeenkomst ‘Stop Heling, Stop Misdaad’ op 20 oktober is er aandacht besteed aan alle aspecten van helingbestrijding en een aantal aan heling ten grondslag liggende vermogensdelicten. Ruim 180 deelnemers onder wie gemeentelijke beleidsmedewerkers, boa’s en politie waren aanwezig bij de bijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort. Het was een succes- en waardevolle dag waarbij veel kennis en ervaringen gedeeld zijn. De presentatoren beschikken over veel kennis over de aanpak van heling. Volgens de aanwezigen is het belangrijk om deze kennis regelmatig uit te wisselen en van elkaar te leren, want er is genoeg werk te doen.

De middag werd georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeente Eindhoven en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Tijdens de bijeenkomst zijn presentaties en workshops gehouden over helingbestrijding en diverse vermogensdelicten. Van de lokale invoering van het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en het Digitaal Opkopers Register (DOR) tot en met het plannen en uitvoeren van controles. Van de nieuwe juridische bepalingen tot en met het gebruik van DOR voor de opsporing van helers en stelers. “Het DOR biedt ook de sleutel voor de aanpak van ondermijning”, zei Martin Stomp van de politie Rotterdam.

Kennis delen

Onderling is er veel lokale kennis gedeeld en gewerkt aan het opbouwen van een netwerk met lokale en landelijke collega’s in de helingbestrijding. “Door systemen te koppelen kunnen meerdere partijen hier gebruik van maken”, zei een deelnemer. Aansluitend daarop benoemde Guus Wesselink van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.), dat de techniek van het DOR ook interessant is voor de aanpak van fietsdiefstal.

We hebben goud in handen

Landelijk projectleider Heling bij de politie Sybren van der Velden Walda gaf een presentatie over 10 jaar helingbestrijding. Inmiddels zijn ruim 8.000 handelaren in meer dan 300 gemeenten aangesloten op het DOR. “Een gouden aanpak”, volgens Sybren, maar hij blijft ook kritisch. “We zouden als politie meer lange termijn moeten gaan denken. We moeten nog meer gebruik maken van de techniek zoals voor de registratie van nieuwe waardevolle goederen bij winkels, maar ook zaken als blockchain hebben potentie voor de aanpak van heling. Door nu veranderingen door te voeren, hebben we straks profijt.”

Complexe criminaliteit

Er is een ontwikkeling te zien in de handelswijze van criminelen. Ook zij hebben toegang tot nieuwe technieken, waardoor ze geavanceerder te werk kunnen gaan. Dat geeft uitdagingen voor de aanpak van heling. Deze moet mee ontwikkelen of zelfs vooruitlopen om criminaliteit tegen te gaan.

André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) benoemde dat de manier waarop voertuigcriminaliteit plaatsvindt, tegenwoordig veel complexer is dan vroeger. “Daarom is het goed om kennis te hebben van de registratie van vaar- en voertuigen, te delen en daar gebruik van te maken”, zegt Remco Wentink van de Landelijke Eenheid, Dienst infrastructuur. In de workshop ‘Ondermijning in de automotive’ liet André Bouwman zien hoe data science gebruikt wordt om ondermijning tegen te gaan. Marja van Heese en Nico Aten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed benadrukten ook het belang van goede samenwerking, zoals bij het toezicht, de controle en opsporing van de handel in illegale cultuurgoederen.

Tijdens de afsluiting van de dag bleek dat deelnemers het een waardevolle bijeenkomst vonden. In de workshops was er veel interactie tussen de deelnemers en de workshopleiders, wat tot nieuwe inzichten leidde bij beide partijen. Ten slotte was er ruimte om vragen te stellen aan een panel met experts. Naderhand hebben veel deelnemers contacten uitgewisseld om van elkaars werk op de hoogte te blijven. ‘Stop Heling, Stop misdaad’, een bijeenkomst die volgens de deelnemers vaker mag gaan plaatsvinden.

Meer over helingbestrijding vind je in het dossier Heling van het CCV.