Ga naar de inhoud

Wijk-GGD’ers in Sliedrecht boeken succes als verbinders tussen veiligheid en zorg

Steeds meer gemeenten hebben een wijk-GGD’er in dienst. Een flexibele duizendpoot die er is voor mensen met onbegrepen gedrag. Een schot in de roos, zo blijkt ook in Sliedrecht. Wijk-GGD’ers Rob Verbogt (62) en Kelly Bolhuis (31) startten in 2021 succesvolle trajecten op met 53 personen en vertellen over hun werk in het Reformatorisch Dagblad.

Verborgt en Bolhuis hebben beiden een achtergrond in de psychiatrie; ze werkten onder meer in de behandelkliniek van Yulius, een ggzinstelling in de regio Sliledrecht. Die ervaring is volgens Verbogt de juiste basis om het werk als wijk-GGD’er te kunnen doen. “In de GGZ leer je gedrag te doorgronden. We kunnen te maken krijgen met personen met somberheid, trauma’s, wanen, psychoses of depressies. Ook al is daar lang niet altijd sprake van, het herkennen is van groot belang.”

Verbindingsofficieren tussen Veiligheid en Zorg

Ilona van den Boogaaert, teamleider van het meldpunt Zorg & Overlast waar de wijk-GGD’ers bij zijn aangesloten, typeert het duo als verbindingsofficieren; de schakel tussen zorgvragen en het veiligheidsdomein. Bolhuis: “We gaan heel laagdrempelig te werk. Als er een melding komt over iemand, gaan we naar diegene toe. Vervolgens stellen we vooral vragen. Wat speelt er allemaal in je leven? Heb je iets nodig? Kunnen we daarin iets betekenen? Eigenlijk een heel eenvoudige aanpak die gericht is op het contact maken met mensen.”

1 kans om binnen te komen

Verbogt: “Niet iedereen zit op dat contact te wachten. Het kan gaan om een beladen situatie waarin iemand heel veel op zijn bordje heeft of ellende heeft met mensen om zich heen. In zo’n geval moeten we onze woorden zorgvuldig kiezen; je krijgt vaak maar één kans om binnen te komen.” Bolhuis: “Vaak zetten we daarom een extra stap. Als we met iemand contact willen maken en diegene vraagt of wij de vieze vuilniszakken willen weggooien, dan is dat prima, dan doen we dat.”

Duurzame oplossing

Van den Boogaart benadrukt dat een wijk-GGD’er geen begeleider is. “Je moet cliënten weer kunnen afstaan. Bijvoorbeeld door ze te koppelen aan een hulpverlener.” Bolhuis: “Als er financiële ondersteuning nodig is, leggen we direct een link met het sociaal team. Maar soms hebben we veel langer nodig. Bijvoorbeeld bij mensen die vervelende, negatieve ervaringen hebben met hulpverlening en begeleiding. Dat is een deel van het succes. Het uiteindelijke doel is dat we iemand aan een goede, duurzame oplossing helpen.”

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In dit vroege stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) onderzocht wat de werkwijze van de wijk-GGD’er succesvol maakt. In het rapport ‘De kracht van de wijk-GGD’er’ lees je de uitkomsten. Lees ook het CCV-dossier Veiligheid en Zorg.