Ga naar de inhoud

Wat zijn de gevolgen van sluiting drugspand?

Pand die op last van de burgemeester is gesloten.

Sluiting van een pand door de burgemeester omdat er drugs zijn gevonden, kan grote gevolgen hebben voor de bewoners. Bijvoorbeeld dat bewoners hun onderdak verliezen. Gemeenten hebben weinig zicht op waar deze mensen vervolgens terechtkomen en welke andere gevolgen voor betrokkenen kunnen optreden.

Een door de Tweede Kamer gewenste periodieke monitor van deze gevolgen blijkt daardoor praktisch niet haalbaar en uitvoerbaar. Pro Facto en Rijksuniversiteit Groningen deden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar de gevolgen, maar konden deze dus niet in kaart brengen. Bekijk de animatie over het onderzoek.

Gesloten drugspand.

Damoclesmaatregel

De Damoclesmaatregel is bedoeld om de overtreding van de Opiumwet op de locatie te stoppen en ervoor te zorgen dat de drugscriminaliteit een halt wordt toegeroepen. Het moet ervoor zorgen dat de overlast afneemt en de openbare orde en veiligheid in de omgeving wordt hersteld.

De onderzoekers concluderen dat het niet haalbaar is om systematisch en periodiek informatie te verzamelen over de gevolgen van de Wet Damocles. De benodigde informatie is versnipperd binnen en tussen de verschillende betrokken organisaties, zoals gemeenten, woningcorporaties en de betrokkenen zelf. Daarnaast zien de organisaties niet de meerwaarde van zo’n periodiek onderzoek. Ze verwachten dat de gevolgen grotendeels gelijk blijven en niet periodiek veranderen.

Suggesties verder onderzoek

De onderzoekers doen verschillende suggesties voor verder onderzoek naar de gevolgen van Damoclesmaatregelen. Ook stellen de onderzoekers voor om de effectiviteit van lichtere maatregelen te onderzoeken: een waarschuwing of dwangsom. Het blijkt namelijk dat gemeenten snel grijpen naar het zwaarste middel – de sluiting van een pand – terwijl lichtere maatregelen betrekkelijk weinig worden ingezet.

Bron: WODC

Meer weten over de aanpak van drugscriminaliteit? In het webdossier drugscriminaliteit van het CCV kunnen gemeenten terecht voor meer informatie hierover. Hierin staat ook een overzicht van alle relevante juridische uitspraken over de toepassing van artikel 13b Opiumwet.