Ga naar de inhoud

VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd

De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen. Vandaag is de VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd. Deze versie is te gebruiken vanaf 1 januari 2023. Tot 1 april 2023 geldt een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2022.

Belangrijkste wijzigingen

  • Definities en eisen kluizen bijgewerkt.
  • In- en uitschakelen inbraaksignaleringssysteem verduidelijkt.
  • Eisen voor kluisverankering aangepast.
  • Prestatie-eisen rolluiken en rolhekken aangepast.
  • Tekst over bereikbaarheid en beveiliging dak- en gevelelementen verduidelijkt.
  • Definities maatwerk, gelijkwaardigheid en aantoonbaar vakmanschap opgenomen.
  • Verwijzingen naar de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen verwijderd. Deze richtlijn is niet meer van toepassing in de VRKI 2.0 versie 2023. De VRKI Bedrijven kan ook gebruikt worden voor het beveiligen van onderwijsinstellingen.
  • Update van de attractiviteitenlijst met goederen.
  • Tekstuele aanpassingen waar nodig.

Ben je ondernemer en wil je meer weten over de VRKI? Ga dan naar hetccv.nl/keurmerken