Ga naar de inhoud

Toelichting aanpak sociale en juridische positie sekswerkers

Peeskamer.

Staatssecretaris Erik van der Burg van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voorgestelde wijzigingen van het Wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs) in het coalitieakkoord.

Ook wordt in de brief ingegaan op de passage in het coalitieakkoord over de uitstapprogramma’s. Daarnaast informeert Van der Burg de Tweede Kamer over de voortgang van het plan van aanpak om de sociale en juridische positie van sekswerkers te verbeteren, naar aanleiding van de motie van de Kamerleden Van Nispen en Simons en naar aanleiding van het coalitieakkoord.

Prostitutie is een beladen onderwerp. Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor criminaliteit zoals mensenhandel. Lees ook het CCV-dossier Prostitutiebeleid.