Ga naar de inhoud

Veilig ontwerp

Op deze pagina vind je specifieke maatregelen die binnen de categorie 'veilig ontwerp' beschikbaar zijn.

Dief slaat raam in van auto.

In onderstaande tabel vind je specifieke maatregelen die binnen de categorie ‘veilig ontwerp’ beschikbaar zijn.

De tabel geeft weer hoe ze werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

DESIGNING OUT CRIMEWERKT ALS… OVERWEGINGEN
AlgemeenPublieke en private partijen samenwerken met ontwikkelaars bij de (her)inrichting van parkeerplekken. Kan op kleine en grotere schaal worden uitgevoerd.Vereist ervaring in criminaliteitspreventie en expertise in ‘designing out crime’. Duurzame oplossingen zijn kostbaar en vergen afstemming met meerdere partijen binnen de gemeente. Meer informatie vind je op de website van Veilig ontwerp & beheer.
VerlichtingHuiseigenaren additionele verlichting rondom hun huizen gebruiken. Of als de lokale overheid straatverlichting installeert.Zijn er fondsen bij de lokale overheid beschikbaar voor additionele verlichting? 
Verwijderen groene en andere objectenHuiseigenaren bewust worden gemaakt van de voordelen.Vereist tijd en moeite voor huiseigenaren/publieke werken (gemeente).
Veranderen verkeerspatronenIn- en uitgangen van parkeerplekken worden beperkt.Het veranderen en aanpassen van verkeerspatronen stuit op weerstand bij bewoners. Bovendien vereist het goedkeuring van de lokale overheid.

Verlichting

Sommige gebieden zijn onoverzichtelijk, slecht verlicht en te goed toegankelijk. Dit kan ervoor zorgen dat een autokraker ongezien te werk kan gaan en dat een parkeerplaats een hotspot voor autokrakers wordt. Beperk daarom de risicofactoren. Zorg dat de verlichting op gemeentelijke parkeerterreinen op orde is. Controleer regelmatig de verlichting op parkeerterreinen en plaats indien nodig extra verlichting.

De beoogde verkeersfunctie bepaalt normaal gesproken de sterkte van de openbare verlichting. Het is goed om te weten dat wit licht de kleur van de auto’s zichtbaar maakt en ervoor zorgt dat mensen beter kunnen worden herkend. Bovendien vergroot witte verlichting het gevoel van veiligheid. Genoeg redenen dus om hier serieus naar te kijken.

  • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) richt zich onder andere op het sociaal veilig verlichten van het woongebied. Dat vermindert vandalisme en inbraken. Belangrijke criteria daarbij zijn naast het verlichtingsniveau de gelijkmatigheid van de verlichting en de kleurweergave.
  • Tijdens een (gezamenlijke) schouw wordt al snel duidelijk waar betere verlichting nodig is. Dan kan ook meteen worden beoordeeld of openbaar groen en andere objecten het zicht op de parkeerplaatsen verhinderen.

Verwijderen groen

Goed zicht op een parkeerterrein draagt bij aan het tegengaan van auto-inbraken. Om overzicht te hebben op hotspots is regelmatig snoeien van bomen en struiken belangrijk. Breng ook obstakels die het zicht op een parkeerterrein beperken, zoals containers en kasten van energiebedrijven, goed in kaart.

Het snoeien of weghalen van bossages is snel en eenvoudig uit te voeren. Dit kan dan ook gemakkelijk 1 van de eerste stappen zijn om een hotspot voor autokraken in uw gemeente aan te pakken.

Een aantal tips voor groenonderhoud:

  • Richt het onderhoud van het groen op het voorkomen van ‘dichtgroeien’ (belemmeren) van zichtlijnen en het houdt lichtcirkels rond lantaarnpalen open. Voor een zichtlijn geldt een maximale ‘groenhoogte’ van 50 centimeter, eventueel gecombineerd met stammengroen. Dus: bomen in plaats van hoge struiken.
  • Lees meer over de aanbevelingen van het PKVW in de handboeken nieuwbouw en bestaande bouw.
  • Hou een gezamenlijke schouw om inzichtelijk te maken waar en of groen en andere objecten voor een onveilige situatie zorgen.

Veranderen verkeerspatronen

Autokrakers willen na een inbraak zo snel mogelijk wegkomen van de plaats delict. Het liefst hebben ze meerdere vluchtwegen tot hun beschikking. Locaties met veel toegangsmogelijkheden en met gebrekkige zichtlijnen waar veel auto’s staan, zijn daarom bijna natuurlijke hotspots voor autokrakers.

Beperk het aantal toegangswegen

Gemeenten staan voor de uitdaging om een afweging te maken tussen botsende belangen. Enerzijds willen ze potentiële inbrekers belemmeren door zo min mogelijk toegangswegen aan te leggen. Anderzijds willen ze weggebruikers een prettige ervaring bieden en de ergernis over te weinig toegangswegen beperken.