Ga naar de inhoud

Stichting Barka

Op diverse recreatieparken wonen Poolse mensen, al dan niet vrijwillig en soms onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Barka kan in deze situaties hulp bieden.

Foto van een vakantiepark. Ter illustratie van het CCV-dossier Veilige vakantieparken.

Op diverse recreatieparken wonen Poolse mensen, al dan niet vrijwillig en soms onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Barka kan in deze situaties hulp bieden. Barka is een Poolse stichting die zich richt op sociaal werk en onderwijs aan en huisvesting en re-integratie van Poolse daklozen en gemarginaliseerden (onder wie verslaafden) in verschillende Europese landen, waaronder Nederland.

De meeste Polen komen naar Nederland om te werken en geld te verdienen voor hun familie. Een aantal heeft hiervoor zelfs geld geleend. Als ze in Nederland zijn en geen werk meer hebben, glijden ze snel af. In sommige gevallen kan Stichting Barka hulpzoekenden op weg helpen door middel van een zogenaamd ’terugkeerprogramma’. Zij doen dit voor (dakloze) Midden-en Oost-Europeanen in Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Arnhem en worden gefinancierd door de Nederlandse gemeenten waar zij werkzaam zijn.

Soms kunnen zij wat regelen voor een paar dagen tot enkele weken als de persoon in kwestie zich in een geestelijke of lichamelijke crisis bevindt. De stichting kan helpen bij hereniging met familie en bemiddelen voor een opvanginstelling voor verslavingszorg.  Ook kan de betrokkene in Polen worden opgenomen in een Barka woon- werkgemeenschap (community).

Meer informatie via Stichting Barka

Voorwaarde

Midden-en Oost-Europeanen op het park.

Risico

Zorgmijder

Juridische basis

Geen

Status

Ingezet op Fort Oranje