Ga naar de inhoud

Zwaar gewicht toekennen aan de gevolgen voor bewoners

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2362

Sluiting van de woning raakt artikel 8 EVRM en heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de bewoners van de woning. Aan deze gevolgen moet zwaar gewicht worden toegekend bij de beoordeling van de evenredigheid van de sluiting.