Ga naar de inhoud

Waarschuwing is passender gelet op de omstandigheden

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2243

Voorafgaand aan het hoger beroep: op de slaapkamer van een meerderjarige zoon is 237,7 gram cocaïne, een contant bedrag van 7.000 euro, een grammenweegschaal en een rol plastic zakjes aangetroffen. De burgemeester besluit de woning voor 6 maanden te sluiten. Bij één van de bewoners is een nier verwijderd vanwege kanker. Als gevolg hiervan moet hij regelmatig naar het ziekenhuis vanwege pijn en vermoeidheid. De huisarts heeft verklaard dat de bewoner ernstig ziek is en “onmogelijk op straat gezet mag worden”. De rechtbank oordeelt dat de burgemeester nader onderzoek had moeten doen naar de situatie van de bewoner en draagt de burgemeester op om een nieuw besluit te nemen. De burgemeester besluit uiteindelijk af te zien van sluiting vanwege het tijdsverloop, maar gaat alsnog in hoger beroep, omdat hij meer duidelijkheid wil over de vraag of hij de woning had mogen sluiten.

In de hoger beroepszaak oordeelt de Afdeling dat de bewoners geen bijzondere binding met de woning hebben vanwege medische redenen. De bewoners hebben verklaard dat sluiting van de woning onevenredig is, maar niet dat vervangende woonruimte aan bepaalde vereisten moet voldoen. Anders dan de rechtbank oordeelt de Afdeling dat de burgemeester geen nader onderzoek had hoeven doen naar de ziekte van de bewoner.

De Afdeling kijkt vervolgens naar de vraag of de burgmeester in redelijkheid de woning had mogen sluiten en oordeelt dat de woningsluiting onevenredig is. De Afdeling noemt de volgende redenen voor deze uitspraak:

  • De bewoners kunnen geen verwijt worden gemaakt van de overtreding;
  • Het is zeer moeilijk om vervangende woonruimte te vinden;
  • De bewoners hebben 2 minderjarige en schoolgaande kinderen;
  • Één van de bewoners is ziek.

Daarnaast heeft de verhuurder aangegeven de huurovereenkomst te ontbinden en de bewoners op de zwarte lijst te plaatsen. Ook een kortere sluitingsduur zal leiden tot ontbinding en plaatsing op de zwarte lijst. Een waarschuwing is volgens de Afdeling daarom passender.