Ga naar de inhoud

Verschil toetsingskader strafrecht en bestuursrecht

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 25 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2576

Belanghebbende verwijst naar uitspraak van de politierechter om aan te tonen dat er geen sprake was van drugshandel. Door de politierechter is hij veroordeeld voor het bezit van harddrugs. De politierechter hanteert echter een ander toetsingskader dan de bestuursrechter. De bestuursrechter is daarom niet gebonden aan dit vonnis.